1900-talet

 • joberonneholmsvagen004
  Rönneholmsvägen troligtvis 1885 Malmö Mot Triangeln
 • joberonneholmsvagen010
  Rönneholmsvägen Malmö Slutet på 1800-talet
 • joberonneholmsvagen002
  Rönneholmsvägen Malmö Kring 1900-talets början
 • joberonneholmsvagen005
  Rönneholmsvägen vid sekelskiftet Malmö Nöjesetablissemanget Henriettero till vänster i bild
 • joberonneholmsvagen016
  Rönneholmsvägen Malmö Början av 1900-talet
 • joberonneholmsvagen011
  Rönneholmsvägen kring sekelskiftet Malmö
 • joberonneholmsvagen001
  Rönneholmsvägen kring sekelskiftet Malmö
 • joberonneholmsvagen012 Cropped
  Rönneholmsvägen Malmö Omkring 1900
 • 01373338
  Hörnet av Gustav Adolfs torg och Södra Tullgatan före 1902 Restaurant Royal flyttade från platsen 1902 då Valhallapalatset ritat...
 • 01373345
  Gårdsinteriör från gamla fattighuset vid Västergatan hörnet Långgårdsgatan Byggnaderna kallades Stadens Arbets Inrättning på ka...
 • 01373339
  Hörnet av Östergatan och Humlegatan kring sekelskiftet 1900 Det så kallade Diedenska huset från 1600-talet. Här putsat
 • 01373347
  Hörnet av Södergatan t v och Baltzarsgatan som går bortåt t h troligen ca 1900 På platsen nu ett sekelskiftes femvåningshus med...
 • 01373336
  Hörnet av Gråbrödersgatan t v och Västergatan/Westergatan går åt höger Grupp med skolgossar med skolmössor i hörnet - bageri med...
 • 01373337
  Hörnet av Stortorget t h och Södergatan med Evald Larsens hus rivet 1902 Senare byggdes jugendhus på platsen ofta kallat Ohlsso...
 • 01373377
  Hus vid Engelbrektsgatan där nu Hotell Temperance är beläget Troligen kring sekelskiftet 1900 Gamla Malmö gator Engelbrektsgat...
 • 01373373
  Baltzarsgatan i riktning mot mynningen i Södergatan troligen kring 1900 Höga huset i bakgr t v ligger längs Skomakargatan Gaml...
 • 01373380
  Långgårdsgatan i riktning mot mynningen i Västergatan troligen ca 1900 Byggnaderna kallade Stadens Arbets Inrättning på karta fr...
 • 01373381
  Snapperupsgatan med i stort sett nuvarande sträckning Petri kyrka i fonden Mynnar i nu försvunna Timmermansgatan - skylt på vi...
 • 01373387
  Gamla Husarsjukhuset vid kanalen Norra Vallgatan troligen 1890 talet T h Dringenbergska gården med Rum för resande / t v Tullhu...
 • 01373383
  Gamla Husarkasernen vid Drotningtorget i förgr Östergatan med spårvagnsspår Kasernen t h har fasaden mot Östra Tullgatan och ga...
 • 01378024
  Knutsgillets källare troligen 1890 - 1900 Hörnet av Västergatan och Gråbrödersgatan Gamla Malmö föreningar organisationer Knut...
 • 01373393
  Gamla väveriet vid Engelbrektsgatan troligen kring 1900 Gatan går från vänster till höger i bild - gatan som går bakåt inte kän...
 • 01378025
  Riddarsalen i Malmöhus slott knaske 1890 - 1900 Mäktiga valv och djupa fönsternischer där tegel delvis syns Gamla Malmö byggna...
 • 01373389
  Kalendegatan 22 intill Hippodromen kanske kring 1890 talet Skyltar för H Sjögrens eftr J E Kock tapetserare & dekoratör samt Sv...
 • 01378050
  Hotell Tunneln och Adelgatan där det mesta ser lika ut ännu 2003 Bild ca 1900 Malmö-Tidningens annonskontor och förmodligen äve...
 • 01378058
  Gårdsinteriör från Västergatan 103 troligen 1890 - 1900 Kort trappa delas och leder upp till var sin ingång på ovanvåningen Ga...
 • 01378054
  Gamla Apoteket Lejonet vid Isak Slaktaresgatan omkring 1890 Huset revs för att ge plats åt Hotell Anglais vid Stortorget Gamla...
 • 01378031
  Malmöhus slott vy från inre borggården troligen 1890 talet T h västra flygeln som tjänade som fängelse senare ersatt av nyare b...
 • 01378090
  Intériör från Kallenbergska gården Gamla Malmö byggnad enskild Kallenbergska gården sit ca 1900 Bygge byggnadstyp korsvirke...
 • 01378099
  Hörnet av Gustav Adolfs torg och Engelbrektsgatan med Hotell Temperance t v Odd Fellow Palatset färdigt 1904 byggdes på hörntom...
 • 01378064
  Gårdsinteriör från Hotell Tunneln troligen 1890 - 1900 Elegant trappa med smidda räcken och ornamentik kring dörren / porten G...
 • 01378033
  Stadens minsta hus vid Jöns Filsgatan sit kanske 1890 - 1900 Dörr med smalt fönster över och litet fönster i väggen tegeltak en...
 • 01378103
  Hörnet av Hyregatan - går bakåt t v - och Långgårdsgatan troligen kring 1900 Ett dussin skolelever i hörnet - skomakarens skylt...
 • 01380879
  Huvudbrandstationen fasaden "baksidan" mot Kungsgatan sit omkring 1900 I förgrunden Löjtnantsgatan som går ner mot Drottningga...
 • 01380876
  Regementsgatan med Museet t v och hörnhuset mot Villagatan / Fersens väg Vy från väster i riktning mot centrum på 1890 talet G...
 • 01380878
  Parti af Rörsjön - enligt originalet - med kanalen och Amiralsbron Högre allmänna läroverket eller Latinskolan och Tekniska lär...
 • 01380869
  Avgångshallen vid Malmö C med ånglok gods- och passagerarvagnar sist i tåget Hall med valvbågar av stål i fackverkskonstruktion...
 • 01378132
  Malmö museum t v och realskolan sedda från Slottsparken kring 1900 Flanerande par och damer med jugendtidens tillbehör parasoll...
 • 01380883
  Rundelsgatan med man med handkärra promenerande personer kanske 1890 tal Från platsen vid Petri kyrka österut / t v Mäster Nils...
 • 01384704
  Kappsegling i Malmö - vacker bild med många båtar utan vind Närmast en ruffad båt med gaffelsegel t v och en öppen med gunterseg...
 • 01384673
  Stora Nygatan hörnet till Engelbrektsgatan kanske 1890 - 1900 Bild från Gustav Adolfs torg mot Slottsgatan T v Gamla begravnin...
 • 01384693
  Sankt Pauli kyrka ganska nybyggd och inte skymd av växtlighet Alléerna i Kungsgatan inte anlagda eller inte uppvuxna Gamla Mal...
 • 01384689
  Sankt Pauli kyrka med alléerna i Kungsgatan nyplanterade inte uppvuxna Datum på baksidan 22/11 1902 (behöver inte vara dag då b...
 • 01384707
  Kappsegling i Malmö - vacker bild med många båtar utan vind Ångbåt , kanske isbrytaren Bore , fungerar troligen som start- och...
 • 01384777
  Mellersta förstadsskolan som ny och utan uppvuxna skymmande träd Färdigbyggd första åren av 1900 talet - nu Malmö konsthögskola...
 • 01384729
  Limhamn fiskarhamnen med gammal fiskare på kajkant kanske 1910 talet Halvdäckade fiskebåtar av skånsk typ med akterruff Segel t...
 • 01387683
  Tekniska läroverket fasaden mot Kungsgatan kanske kring 1900 Korsande gatan är Löjtnantsgatan med fasad i kortare perspektiv G...
 • 01387660
  Knutssalen i Malmö rådhus interiör okänt år Pampig sal med pelare kristallkronor kristallampetter och parkettgolv Malmö rådhus...
 • 01387694
  Synagogan vid Föreningsgatan hörnet till Betaniaplan kanske kring 1900 De tre följande husen österut alla borta - nyanlagd allé...
 • 01387620
  Malmöhus slott fasaden mot norr med allé fram till huvudporten kanske 1890 tal Byggnaden t h om porten inrymde fängelset - revs...
 • 01387701
  Stortorget med livlig torghandel och många hästforor troligen kring 1900 Torget belagt med kullersten. Hästar o vagnar i förgr...
 • 01387614
  Kungsparken med restaurangen i gammalt utförande av trä kanske 1890 tal Dam betraktar utsikten många (olje?) lampor upphängda...
 • 01387700
  Stortorget med Hotell Kramer och låg husrad vid torgets västra sida ca 1890 T v Frimurarehotellet och längst bort trappgaveln p...
 • 01389788
  Upplandsmöllan vid Södervärn Gamla Malmö kvarn väderkvarn mölla Upplandsmöllan
 • 01389828
  Stortorget med livlig torghandel och många hästforor troligen kring 1900 Bild från St Petri kyrkas torn med Gamla väster i bakg...
 • 01389840
  Lundavägen från Värnhemstorget i riktning mot Kirseberg med mölla och vattentorn Gatan korsas av järnvägen till Simrishamn och...
 • 01389874
  Malmö varmbadhus Gamla Malmö bad Malmö varmbadhus
 • 01389745
  Tågfärjestationen med färjeläget och hissanordningen för rampen ca 1900 Färja i läget - kan vara danska ångfärjan Kjöbenhavn me...
 • 01344992
  Regementsgatan i Malmö / Hörnet av Slottsparken anläggs Alle med späda träd I bakgr Brandstationen - Pauli kyrka - Latinskolan...
 • 01334513
  Södervärns järnvägsstation något av åren före unionsupplösningen 1905. Enligt påskrift 1901. Notera unionsflaggan Järnväg, Ysta...
 • 01334456
  Husarkasernen med uppställt jaktsällskap till häst början av 1900-talet Jaktssällskap bestående av både husarer civila och ett...
 • 01345025
  Stortorget i Malmö med Möllerska palatset rakt fram och Hotell Kramer t h Fasaden på Möllerska nu ombyggd med en betydligt enkl...
 • 01344997
  Husarkasernen och Regementsgatan icke asfalterad och med späda träd i allé I bakgr fr v Museet / Stadsbiblioteket - St Pauli ky...
 • 01344995
  Malmöhus slott omgivet av hög vallgrav samt Slottsmöllan - kruttornet mitt i bild Två flickor står till synes på kajkant - goss...
 • 01344998
  Stortorget i Malmö med apoteket Lejonet ganska nybyggt i början av 1900-talet Byggnader vid torgets södra sida nu helt ersatta...
 • 01349074
  Strandpaviljongen i Malmö hamn byggd 1896 Hamnfärjan 2 på väg dit från tilläggsplats vid Varmbadhusets trädgård Gamla Malmö ham...
 • 01344293
  Drottningtorget i Malmö med torghandel Bönder som kommit in med sina varor I vimlet ses hästskjutsar och åtskilliga kvinnor med...
 • 01350996
  Stortorget med hotell Kramer och Jörgen Kocks hus - för övrigt äldre bebyggelse Livlig torghandel - plantering och bänkar kring...
 • 01356385
  Isak Slakaregatan med gamla apoteket Lejonet t h Omkring 1900 I grändens mynning ses Stortorget med Fougstedts kappfabrik - nu...
 • 01350709
  Drottninggatan och kanalen med nuvarande Kaptensbron närmast o Davidshallsbron T h "nya Doffeln" Lilla Nygatan gamla Katolska k...
 • 01356373
  Föreningsgatan mot nordost från Kaptensgatans korsning troligen kring 1900 T h Rosquistska stiftelsen - mittemot på gatans n si...
 • 01350699
  Davidshallsbron med hästspårvagn - vy längs kanalen mot öster kring 1900 I bakgr möjl gasklockan - Kirsebergs vattentorn och mö...
 • 01359733
  Inre hamnen med hjulångaren Gefion på väg till Köpenhamn troligen kort efter 1900 Skeppsbron endast delvis bebyggd Skånepalatse...
 • 01361406
  Södra Förstadsgatan sedd från Davidshallsbron upp mot Triangeln ca 1900 Ståtligt rad av höga hus t h - låga hus t v och gavel m...
 • 01362225
  Inre hamnen med flera segelfartyg och mindre segelfarkoster omkring 1890 T h tullhuset nu Börshuset och svängbron / järnvägsbro...

Albuminformation

Varukorg

Slumpmässig bild

Populära kategorier

 • 117 photos are tagged with -
 • 89 photos are tagged with 1940
 • 130 photos are tagged with 1941
 • 97 photos are tagged with 1942
 • 98 photos are tagged with 1943
 • 114 photos are tagged with 1944
 • 144 photos are tagged with 1945
 • 104 photos are tagged with 1946
 • 124 photos are tagged with 1947
 • 118 photos are tagged with 1950
 • 132 photos are tagged with 1951
 • 106 photos are tagged with 1952
 • 87 photos are tagged with 1954
 • 110 photos are tagged with 2007
 • 159 photos are tagged with Affärer
 • 178 photos are tagged with Andra
 • 136 photos are tagged with Barn
 • 117 photos are tagged with Bebyggelse
 • 94 photos are tagged with Befolkning
 • 324 photos are tagged with Bostad
 • 93 photos are tagged with Bostadsområden
 • 145 photos are tagged with Butiker
 • 199 photos are tagged with Byggnad
 • 104 photos are tagged with Byggnader
 • 129 photos are tagged with CML
 • 129 photos are tagged with Danmark
 • 121 photos are tagged with Enstaka
 • 258 photos are tagged with Fotboll
 • 386 photos are tagged with Företag
 • 467 photos are tagged with Gator
 • 172 photos are tagged with Handel
 • 696 photos are tagged with HD-NST
 • 102 photos are tagged with Helger
 • 132 photos are tagged with HIF
 • 90 photos are tagged with Hotell
 • 145 photos are tagged with Händelser
 • 656 photos are tagged with i
 • 303 photos are tagged with Idrott
 • 238 photos are tagged with Industri
 • 190 photos are tagged with Järnväg
 • 145 photos are tagged with Krig
 • 89 photos are tagged with Kultur
 • 88 photos are tagged with Kyrkor
 • 84 photos are tagged with Lantbruk
 • 91 photos are tagged with Limhamn
 • 115 photos are tagged with Livsmedel
 • 430 photos are tagged with Lund
 • 270 photos are tagged with Malmö
 • 110 photos are tagged with med
 • 191 photos are tagged with Militär
 • 84 photos are tagged with Motor
 • 314 photos are tagged with Musik
 • 239 photos are tagged with Människor
 • 151 photos are tagged with Nöje
 • 254 photos are tagged with och
 • 139 photos are tagged with Olycka
 • 91 photos are tagged with Personbilar
 • 93 photos are tagged with platser
 • 88 photos are tagged with
 • 103 photos are tagged with Religion
 • 99 photos are tagged with Restauranger
 • 162 photos are tagged with Skola
 • 137 photos are tagged with Skolor
 • 84 photos are tagged with Skådespelare
 • 1551 photos are tagged with Skåne
 • 168 photos are tagged with Sport
 • 100 photos are tagged with Svenska
 • 1889 photos are tagged with Sverige
 • 143 photos are tagged with Sång
 • 126 photos are tagged with Teater
 • 203 photos are tagged with Torg
 • 253 photos are tagged with Trafik
 • 140 photos are tagged with Utbildning
 • 175 photos are tagged with världskriget
 • 247 photos are tagged with Yrken

Bilder i Syd

 • Hittar du inte den bild du söker?
 • Skicka ett mejl till: info@bilderisyd.se
 • eller ring 040 - 631 14 70 så letar vi i arkivet. Det finns mer än tio miljoner bilder i Sydsvenskans bildarkiv.


 •       Brotten

        Synden

        P Vakt

  Tillgängliga RSS-strömmar