Kategori: Trafik

 • photo
  Bild från Lund Rondellen vid Stortorget med trafik och bilar år 1933
 • photo
  Ystadsvägens nya infart till Malmö 1935. Personbil bilar vinter snö.
 • photo
  Frånställda parkerade cyklar vid kanalen framför Malmö C Centralstationer järnvägsstationen i Malmö dec 1938. Fulla cykelstäl...
 • photo
  Parkering personbil mc där bil är felparkerad på mc-parkering vid Petribron på Norra Vallgatan i Malmö 1938.
 • photo
  Parkering personbil moped velociped på parkering vakom kvartered S:t Gertrud ner mot kanalen på Norra Vallgatan i Malmö 1938.
 • photo
  Trafikolycka med personbil på fält i Bjärred juli 1938.
 • photo
  Södra Promenaden i Malmö juni 1938. Träd parkerade personbilar bilar.
 • photo
  Trafiksäkerhetspropagande - Trafikdagarna i Malmö maj 1938. Wessels vid Gustav Adolfs Torg tv Södergatan reklampelare trafiks...
 • photo
  Krüger & Toll-bron i Malmö april 1939. Lastbil personbil cyklist spårvägsspår. Rivdes och byggdes ny bro under namnen Friham...
 • photo
  Ribban Ribersborg bad Ribersborgsbadet i Malmö aug 1939. I bakgrunden Ribbans kallbadhus.
 • photo
  Fylgiahuset på Gustaf Adolfs Torg GAT i Malmö. Tv Stora Nygatan och rakt fram Engelbrektsgatan. Parkerade personbilar.
 • photo
  Falsterbokkanalen började byggas jan 1940 och blev färdig 1 nov 1941. Till bro tog man den i reserv liggande Knippelsbron frå...
 • photo
  Falsterbokkanalen började byggas jan 1940 och blev färdig 1 nov 1941. Till bro tog man den i reserv liggande Knippelsbron frå...
 • photo
  Bil personbil gengas gengasdrift under andra världskriget. Taxi taxibilar droskägare taxichaufförer på Stortorget i Malmö 194...
 • photo
  Bil personbil gengas gengasdrift under andra världskriget. Taxi taxibilar droskägare taxichaufförer på Stortorget i Malmö 194...
 • photo
  SDS Sydsvenskans stora utställning av gengasbilar gengas gengasdrift under andra världskriget 1940.
 • photo
  Frånställda parkerade cyklar vid kanalen framför Malmö C Centralstationer järnvägsstationen i Malmö aug 1940. Petribron i bak...
 • photo
  Vinter snö i Skåne jan 1941. Gengasbil snö snövallar snömurar järnvägsövergång järnvägskorsning. gengas
 • photo
  Springpojke springschas på vanlig cykel i stormen höststormen okt 1941 i Malmö
 • photo
  Kvinnor damer tjejer på cykel på grusväg bärplockning 1941
 • photo
  Trafikdagar i Malmö maj 1942. Trafiksignaler grön ljus. Affisch cykelparkering parkera din cykel så att den inte står i vägen...
 • photo
  Väghyvel vid vägarbete i Törringe juni 1942
 • photo
  Buss Bussar i Malmö insatta i trafik till Lund pga att tågen ej gick på grund av kyla vinterproblem, under Andra Världskriget i...
 • photo
  Södra Förstadsgatan i Malmö 1942. Bild tagen från Triangeln mot Gustav Adolfs Torg. Lastbilar cyklister
 • photo
  Trafikdagar. Södergatan i Malmö maj 1942. Bild tagen från Skomakaregatan riktning Gustav Adolfs Torg. Polis bilar cyklister tra...
 • photo
  Springpojke springschas med sin paketcykel på Göran Olsgatan framför S:t Petri Kyrka i Malmö. I bakgrunden S:t Petri kyrkoga...
 • photo
  Springpojke springschas med sin trehjuliga paketcykel på Värnhemstorget i Malmö
 • photo
  Sovande vilande resande passagerare i kupé järnvägskupé järnvägsvagn med tåg järnvägen 1942
 • photo
  Sinarpsdalen i Båstads kommun, en dal i Hallandsåsen som börjar vid Grevie åsar och mynnar vid Båstad. Man kvinna par på utfl...
 • photo
  Bilolycka trafikolycka vid Caroli kyrka i korsningen Östergatan - Kattsundsgatan nov 1943
 • photo
  Gatuarbete spår spårarbete lokalgrafiken spårvagnsspår på Östergatan i Malmö 1944.
 • photo
  Föreningsgatan i Malmö breddas aug 1944. Spårvagn Linje 3 Ringlinjen på Föreningsgatan nästan framme vid korsningen med Amiralsg...
 • photo
  Järnvägsövergångar i Malmö Bevakad järnvägskorsning järnvägsövergång Rönneholmsvägen - Kronborgsvägen med nedfällda järnvägs...
 • photo
  Järnvägsövergångar i Malmö Bevakad järnvägskorsning järnvägsövergång ånglok nedfällda järnvägsbommar bommar tåg cyklar cyklis...
 • photo
  Järnvägsövergångar i Malmö Bevakad järnvägskorsning järnvägsövergång ånglok nedfällda järnvägsbommar bommar tåg tåget går i r...
 • photo
  Trafikräkning på Ribban Ribersborg i Malmö 1945 Man prickar av tre unga damer kvinnor varav en med cykel cyklist
 • photo
  Spårvagnar linje 3 Ringlinjen i nederkanten och Linje 2 till Lundavägen i Malmö 1946. Korsningen Amiralsgatan - Föreningsgata...
 • photo
  Spårvagn Linje 3 Ringlinjen lastbil på Norra Vallgatan i Malmö jan 1946. Bild tagen i riktning hovrätten.
 • photo
  Södergatan i Malmö kvällsbild 1946. Bild tagen från Buttericks hörna riktning Gustav Adolfs Torg GAT. Spårvagn bilar personbi...
 • photo
  Södergatan i Malmö kvällsbild 1946. Bild tagen från Buttericks hörna riktning Gustav Adolfs Torg GAT. Spårvagn bilar personbi...
 • photo
  Korsningen Hamngatan Adelgatan th och Västergatan i Malmö 1946. Cyklar cyklister trehjulig cykel
 • photo
  Spårvagn Linje 4 mot Limhamn följd av personbilar lastbil på Regementsgatan i korsningen med Fersens väg i Malmö 1946.
 • photo
  Södergatan i Malmö riktning Stortorget med Rådhuset 1946. Personbilar Volvo cyklister fotgängare gående trafiksignaler
 • photo
  Östergatan i Malmö febr 1946. Lastbilar personbilar bilar spårvagn spår spårvagnsspår.
 • photo
  Tåg tåget personbilar bilar vid Falsterbokanalen 1946.
 • photo
  Personbil bil kommer körandes på grusväg i Bokskogen 1946. Trädverk grenverk släpper igenom solen solstrålar
 • photo
  Tåg tåget kör över bron över Falsterbokanalen 1946. Lok ånglok
 • photo
  Bron över Falsterbokanalen 1948. Personbil cyklister spår järnvägsspår. Bild tagen söderut
 • photo
  Springpojkar springchasar cykelbud med trehjulig paketcykel cykel med paket inför julen i Malmö 1946
 • photo
  Armerad Betongs mobila tranpostab la alsfaltverk i Billeberga 1947
 • photo
  Nobelvägen i Malmö riktning Amiralsgatan / Nobeltorget i Malmö 1947. Bild litet uppifrån. Träd allé med cykelbana i mitten på...
 • photo
  Ctykister personbil i korsningen Nobelvägen - Ystadsgatan i Malmö 1947.
 • photo
  Korsningen Hamngatan tv Västergatan th Adelgatan i Malmö 1947. Lastbil bil bilar personbilar cyklister.
 • photo
  Allé träd delade vägbanor spårvagnsspår på Lundavägen i Malmö 1947. Th personbil cyklist vid Kirsebergsskolan.
 • photo
  Lugnet i Malmö 1947. Ungdom ung man pojke cyklar i lampans sken gatubelysning gas gaslampa gaslampor.
 • photo
  Gottfridsgatan på Lugnet i Malmö 1947. Bil bilar personbilar ungdomar pojkar cyklar i lampans sken gatubelysning gas gaslampa...
 • photo
  Korsningen Hamngatan riktning Stortorget i Malmö. Tv Adelgatan och th Västergatan. Lastbil fotgängare gående häst och vagn mo...
 • photo
  Ny parkeringsplats P-plats på Davidshalls torg i Malmö 1947. Personbilar och gamla polishuset i bakgrunden.
 • photo
  Södergatan i korsningen tv Skomakaregatan och th Baltzarsgatan i Malmö 1947. Personbilar cyklister fotgängare spårvagn Linje 1 m...
 • photo
  Korsningen Davidshallsgatan riktning över Regementsgatan och Morescobron mot Gustav Adolfs Torg GAT i Malmö 1947. Cyklister t...
 • photo
  Västergatan i riktning via Gråbrödersgatan Mäster Johansgatan Frans Suellsgatan Hamngatan och in på Adelgatan i Malmö 1951. T...
 • photo
  Barn barnen i trafiken. Polis polisman hjälper barn tillrätta i malmöträfilken i trafiken i Malmö 1948. Liten pojke kille på...
 • photo
  Cykelparkering parkerade cyklar vid kanalen framför Malmö C Centralstationer järnvägsstationen i Malmö 1948.
 • photo
  Triangeln i Malmö trafik personbil lastbil spårvagn Linje 3 Ringlinjen. I bakgrunden Föreningsgatan mynnar ut på Triangeln.
 • photo
  John Ericssons väg i riktning rondellen vid Pildammsvägen Pildammsparken i Malmö 1948. Bilden tagen i riktning från Dalaplan...
 • photo
  Lastbilar parkerade på Gasverksgatan i Malmö 1948. Th Rörsjöverket som sedermera blev Rooseum.
 • photo
  Triangeln i Malmö med byklister bilar buss 1948. Th Rådmansgatan
 • photo
  Lokalbuss buss busshållplats linje 20 på Rådmansgatan vid Triangeln i Malmö 1948. I bakgrunden handelsgymnasiet och Pilgårde...
 • photo
  Vänstertrafik bilar personbilar körande i riktning mot Föreningsgatan längst th på bilden på Triangeln i Malmö 1948.
 • photo
  Triangeln i Malmö 1948 där cyklister cyklande damer och personbil är på väg in på Södra Förstadsgatan rikning Gustav Adolfs Torg...
 • photo
  Gustav Adolfs Torg GAT i Malmö 1948. Fotgängare gående spårvagnsspår bilar personbilar buss. TV Bekå-huset och i bakgrunden tv...
 • photo
  Hamngatan i Malmö med Adelgatan th och tv Västergatan 1948. Bilden tagen från Stortgorget riktning Huvudpostkontoret i bakgru...
 • photo
  Kiviks marknad 1948. Marknadsbesökare parkerade bilar personbilar på fält
 • photo
  Båt fartyg passerar genom Falsterbokanalen 1948.
 • photo
  Trafikkööer bilköer stockningar i trafiken trafikstockningar vid järnvägsövergång järnvägskorsning vid Östervärn på Lundavägen i...

Varukorg

Slumpmässig bild

Populära kategorier

 • 117 photos are tagged with -
 • 89 photos are tagged with 1940
 • 130 photos are tagged with 1941
 • 97 photos are tagged with 1942
 • 98 photos are tagged with 1943
 • 114 photos are tagged with 1944
 • 144 photos are tagged with 1945
 • 104 photos are tagged with 1946
 • 124 photos are tagged with 1947
 • 118 photos are tagged with 1950
 • 132 photos are tagged with 1951
 • 106 photos are tagged with 1952
 • 87 photos are tagged with 1954
 • 110 photos are tagged with 2007
 • 159 photos are tagged with Affärer
 • 178 photos are tagged with Andra
 • 136 photos are tagged with Barn
 • 117 photos are tagged with Bebyggelse
 • 94 photos are tagged with Befolkning
 • 324 photos are tagged with Bostad
 • 93 photos are tagged with Bostadsområden
 • 145 photos are tagged with Butiker
 • 199 photos are tagged with Byggnad
 • 104 photos are tagged with Byggnader
 • 129 photos are tagged with CML
 • 129 photos are tagged with Danmark
 • 121 photos are tagged with Enstaka
 • 258 photos are tagged with Fotboll
 • 386 photos are tagged with Företag
 • 467 photos are tagged with Gator
 • 172 photos are tagged with Handel
 • 696 photos are tagged with HD-NST
 • 102 photos are tagged with Helger
 • 132 photos are tagged with HIF
 • 90 photos are tagged with Hotell
 • 145 photos are tagged with Händelser
 • 656 photos are tagged with i
 • 303 photos are tagged with Idrott
 • 238 photos are tagged with Industri
 • 190 photos are tagged with Järnväg
 • 145 photos are tagged with Krig
 • 89 photos are tagged with Kultur
 • 88 photos are tagged with Kyrkor
 • 84 photos are tagged with Lantbruk
 • 91 photos are tagged with Limhamn
 • 115 photos are tagged with Livsmedel
 • 430 photos are tagged with Lund
 • 270 photos are tagged with Malmö
 • 110 photos are tagged with med
 • 191 photos are tagged with Militär
 • 84 photos are tagged with Motor
 • 314 photos are tagged with Musik
 • 239 photos are tagged with Människor
 • 151 photos are tagged with Nöje
 • 254 photos are tagged with och
 • 139 photos are tagged with Olycka
 • 91 photos are tagged with Personbilar
 • 93 photos are tagged with platser
 • 88 photos are tagged with
 • 103 photos are tagged with Religion
 • 99 photos are tagged with Restauranger
 • 162 photos are tagged with Skola
 • 137 photos are tagged with Skolor
 • 84 photos are tagged with Skådespelare
 • 1551 photos are tagged with Skåne
 • 168 photos are tagged with Sport
 • 100 photos are tagged with Svenska
 • 1889 photos are tagged with Sverige
 • 143 photos are tagged with Sång
 • 126 photos are tagged with Teater
 • 203 photos are tagged with Torg
 • 253 photos are tagged with Trafik
 • 140 photos are tagged with Utbildning
 • 175 photos are tagged with världskriget
 • 247 photos are tagged with Yrken

Bilder i Syd

 • Hittar du inte den bild du söker?
 • Skicka ett mejl till: info@bilderisyd.se
 • eller ring 040 - 631 14 70 så letar vi i arkivet. Det finns mer än tio miljoner bilder i Sydsvenskans bildarkiv.


 •       Brotten

        Synden

        P Vakt