Kategori: Krig

 • photo
  Krig Andra världskriget. Fältbageri bageri bröd bagare 1938.
 • photo
  Andra världskriget i Skåne Malmö dec 1939. Skolbarn vid evakueringen evakueringsövning.
 • photo
  Andra världskriget i Skåne Malmö dec 1939. Skolbarn vid evakueringen evakueringsövning. Latinskolan i Malmö.
 • photo
  Andra världskriget i Skåne Malmö nov 1939. Luftskyddsövning hos chokladfabriken Mazetti. Springande kvinnor kvinnliga anstäl...
 • photo
  Andra världskriget i Skåne Malmö sept 1939. Svenska mobiliseringen sept 1939. Ung som gammal är intresserade och undrande.
 • photo
  Krig Andra världskriget Sverige Skåne Malmö 1939. Affischer blad sätts upp i Malmö om allvarstid kräver samhällsanda vaksamhe...
 • photo
  Krig Andra världskriget Sverige Skåne Malmö 1939. Ransonering ransoneringskuponger. Kö efter ransoneringskort på rådhuset i Mal...
 • photo
  Krig Andra världskriget Sverige Skåne Malmö 1939. Mörkläggning i Malmö. Kvinna tjej dam drar ner mörk svart rullgardin.
 • photo
  Krig Andra världskriget Sverige Skåne Malmö 1939. Mörkläggning i Malmö. Kvinna tjej dam drar ner mörkläggningsgardin rullgar...
 • photo
  Krig Andra världskriget Sverige Skåne Malmö 1939. Mörkläggning i Malmö. Kvinna tjej dam drar ner mörk svart rullgardin.
 • photo
  Krig Andra världskriget Sverige Skåne Malmö 1941. Avdelningen för familjebidrag på länsstyrelsen i Malmö.
 • photo
  Krig Andra världskriget Sverige Skåne Malmö 1941. Krigsnyheterna studeras i Sydsvenskan SDS:s extrablad i Malmö.
 • photo
  Krig Andra världskriget Sverige Skåne Malmö 1939. Svenska mobiliseringen. Krigsnyheterna studeras i Malmö.
 • photo
  Krig Andra världskriget Sverige Skåne Malmö 1939. Malmö C Centralstationen järnvägsstationen under mörkläggning. Presenningar...
 • photo
  Krig Andra världskriget Sverige Skåne Malmö 1939. Malmö C Centralstationen järnvägsstationen under mörkläggning.
 • photo
  Krig Andra världskriget. Södra skåningarna på Revingehed sept 1939.
 • photo
  Krig Andra världskriget Sverige Skåne Malmö. Flyglarm i Malmö under luftskyddsövnsing nov 1939. Folk tar skydd i port spårva...
 • photo
  Krig Andra världskriget. Minan dras iland vid skånska kusten nov 1939
 • photo
  Krig Andra världskriget 1939. Kapten E. Lindqvist med mannar drar upp en mina på stranden vid Trelleborg. Den rödmålade tyska...
 • photo
  Andra världskriget i Skåne Malmö dec 1940. Skyddsrumsövning. Luftskyddets generalprov övninmg 1 dec 1940. Skyddsrum.
 • photo
  Andra världskriget i Skåne Malmö dec 1940. Skyddsrumsövning. Luftskyddets generalprov övninmg 1 dec 1940. Skyddsrum.
 • photo
  Andra världskriget i Skåne maj 1940. Svenska nautralitetsvakten deltager i lantbruksarbetet som arbetskraft i jordbruket lant...
 • photo
  Andra världskriget i Skåne Malmö aug 1940. Skolbarn återkommer från evakueringen evakueringsövning.
 • photo
  Andra världskriget i Skåne Malmö dec 1940. Luftskyddets generalprov.
 • photo
  Andra världskriget i Skåne Malmö jan 1940. Skolbarn vid evakueringen evakueringsprov evakueringsövning vid Malmö skolor.
 • photo
  Andra världskriget i Skåne Malmö juni 1940. Svenska nautralitetsvakten på kafferep kaffefest på Ellstorp.
 • photo
  Andra världskriget i Skåne maj 1940. Svenska nautralitetsvakten deltager i lantbruksarbetet som arbetskraft i jordbruket lant...
 • photo
  Andra världskriget i Skåne Malmö april 1940. Svenska neutralitetsvakten. Ett brudpar krigsbrudpar.
 • photo
  Andra världskriget i Skåne Malmö febr 1940. Landstormen svenska neutralitetsvakten firar julafton och får julklappar.
 • photo
  Andra världskriget i Skåne Malmö aug 1940. Skolbarn återkommer från evakueringen evakueringsövning.
 • photo
  Krig Andra världskriget Sverige Skåne Malmö 1940. Skrotinsamling i Malmö till försvaret. Metall aluminium aluminiumskrot.
 • photo
  Krig Andra världskriget Danmark Köpenhamn København. Tysklands ockupation med början 9 april 1940. Tyska soldater på Kastr...
 • photo
  Krig Andra världskriget. Beredskapsjulklappar julklappar SDS-julklappar till skånska pojkar soldater beredskapssoldater i Norrla...
 • photo
  Krig Andra världskriget. Julklappsutdelnling fältjulklappen lotta lottor julen 1940.
 • photo
  Krig Andra världskriget. Neutralitetsvakten på kaffekalas kafferep på Rostorp i Malmö juni 1940.
 • photo
  Krig Andra världskriget. Julklappsutdelnling fältjulklappen ombord på fartyg flottan marinen julen 1940.
 • photo
  Andra världskriget. Engelska bomber över Malmö 1940. Bomber i vallgraven vid muséet.
 • photo
  Andra världskriget i Skåne maj 1940. Svenska nautralitetsvakten deltager i lantbruksarbetet som arbetskraft i jordbruket lant...
 • photo
  Andra världskriget i Skåne Malmö okt 1941. Skyddsrumsövning. SJ:s driftvärn i Malmö - gasmasker ochg hjälmar fölrvarade i ett...
 • photo
  Andra världskriget i Skåne Malmö okt 1941. Skyddsrumsövning. Personalen på Brauns konditori på Gustav Adolfs Torg GAT har läm...
 • photo
  Andra världskriget i Skåne Malmö mars 1941. Skyddsrymsövning i Kolgahuset.
 • photo
  Andra världskriget i Skåne Malmö okt 1941. Skyddsrumsövning. Hemskyddsavdelningen på Malmgården i skyddsrummet.
 • photo
  Andra världskriget i Skåne Malmö april 1941. Landstormen marscherar med musikkår genom Malmö. Stortorget och Svenska Urdepoten...
 • photo
  Andra världskriget i Skåne Malmö sept 1941. Tekniska läroverkets värntjänst värntjänst. Marscherar i trupp exercis med skjutvap...
 • photo
  Andra världskriget i Skåne Malmö aug 1941. Flickläroverkets värntjänst. Adjunkt Eriksson instruerar.
 • photo
  Andra världskriget i Skåne Malmö okt 1941. Luftskyddsövning "skadade sårmarkörer" och allmänna luftskyddets sjukvårdstjänst vid...
 • photo
  Andra världskriget i Skåne Malmö maj 1941. "Sårad sårmarkör" sjukvårdare.
 • photo
  Krig Andra världskriget Sverige Skåne Malmö 1941. Regeringingens kommuniké om förstärkt beredskap försvarsberedskap studeras...
 • photo
  Krig Andra världskriget Sverige Skåne Lund 1941. Ransonering ransoneringskuponger. Fiskkö fiskabilen fiskbilen på Mårtenstorg...
 • photo
  Krig Andra världskriget Sverige Skåne Malmö 1941. Mörkläggning i Malmö. Vitmålade stolpar trottoarkanter på gatorna.
 • photo
  Krig Andra världskriget Sverige Skåne Malmö 1941. Mörkläggning i Malmö. Vitmålning av trottoarkanter.
 • photo
  Krig Andra världskriget Sverige Skåne Malmö 1941. Ransonering ransoneringskuponger. Män man på krogen restaurang smörgåsbord...
 • photo
  Krig Andra världskriget Sverige Skåne Malmö 1941. Mörkläggning i Malmö. Östergatan i Malmö kl 17,58 på lördagskvällen - tota...
 • photo
  Krig Andra världskriget. Julklappsutdelnling soldat logement överslafen säng julen 1941.
 • photo
  Krig Andra världskriget. Vaktpost soldat på vakt post vinter fårskinnspäls dec 1941.
 • photo
  Krig Andra världskriget. Julklappsutdelnling soldat soldater julen 1941.
 • photo
  Krig Andra världskriget. Soldatafton någonstans i Skåne april 1941. Militärorkester
 • photo
  Krig Andra världskriget. Soldathemmet i Malmö 1941.
 • photo
  Krig Andra världskriget. Begravningen jordfästningen maj 1941 efter explosionsloyckan i Tostarp.
 • photo
  Krig Andra världskriget Sverige Skåne Malmö 1942. Ransonering ransoneringskuponger. Kristidsnämnden. Husmödrar kvinnor disk.
 • photo
  Krig Andra världskriget Sverige Skåne Malmö 1942. Ransonering ransoneringskuponger. Män man på krogen restaurang i Malmö.
 • photo
  Krig Andra världskriget Sverige Skåne Malmö 1942. Ransonering ransoneringskuponger poäng på olika plagg klädransonering kläde...
 • photo
  Krig Andra världskriget. Vaktpost militärt fordon bil vid stengärde.
 • photo
  Krig Andra världskriget. Pansarfordon pansarbil på bangården Malmö C järnvägsstationen i Malmö 1942.
 • photo
  Krig Andra världskriget.Örlogshemmet i Malmö 1942.
 • photo
  Tågfärjan Malmö minsprängdes 30 april 1943 när det gick Mellan Köpenhamn København mot Malmö och sattes på grund utanför Barsebä...
 • photo
  Krig Andra världskriget. Julklappsutdelnling fältjulklappen lotta lottor julen 1943.
 • photo
  Krig Andra världskriget. Svenska soldater luftvärn i Malmö 1943.
 • photo
  Krig Andra världskriget. Svenska soldater luftvärn övning i Malmö 1943.
 • photo
  Krig Andra världskriget 1943. Neutralitetsvakten. Vega och Vesta i Malmö hösten 1943.
 • photo
  Krig Andra världskriget Sverige Skåne Malmö 1944. Klädinsamling landsinsamlingen i Malmö. Lastbil avhämtar paket med kläder...
 • photo
  Krig Andra världskriget Danmark Köpenhamn København. Tysklands ockupation med början 9 april 1940. Utställningshallen Foru...
 • photo
  Krig Andra världskriget Danmark Köpenhamn København. Tysklands ockupation med början 9 april 1940. Raketer ljusraketer på...
 • photo
  Krig Andra världskriget Danmark Köpenhamn København. Tysklands ockupation med början 9 april 1940. Danska motståndsmän ha...
 • photo
  Krig Andra världskriget Danmark Köpenhamn København. Tysklands ockupation med början 9 april 1940. Nørrebrogade i Köpenham...

Varukorg

Slumpmässig bild

Populära kategorier

 • 117 photos are tagged with -
 • 89 photos are tagged with 1940
 • 130 photos are tagged with 1941
 • 97 photos are tagged with 1942
 • 98 photos are tagged with 1943
 • 114 photos are tagged with 1944
 • 144 photos are tagged with 1945
 • 104 photos are tagged with 1946
 • 124 photos are tagged with 1947
 • 118 photos are tagged with 1950
 • 132 photos are tagged with 1951
 • 106 photos are tagged with 1952
 • 87 photos are tagged with 1954
 • 110 photos are tagged with 2007
 • 159 photos are tagged with Affärer
 • 178 photos are tagged with Andra
 • 136 photos are tagged with Barn
 • 117 photos are tagged with Bebyggelse
 • 94 photos are tagged with Befolkning
 • 324 photos are tagged with Bostad
 • 93 photos are tagged with Bostadsområden
 • 145 photos are tagged with Butiker
 • 199 photos are tagged with Byggnad
 • 104 photos are tagged with Byggnader
 • 129 photos are tagged with CML
 • 129 photos are tagged with Danmark
 • 121 photos are tagged with Enstaka
 • 258 photos are tagged with Fotboll
 • 386 photos are tagged with Företag
 • 467 photos are tagged with Gator
 • 172 photos are tagged with Handel
 • 696 photos are tagged with HD-NST
 • 102 photos are tagged with Helger
 • 132 photos are tagged with HIF
 • 90 photos are tagged with Hotell
 • 145 photos are tagged with Händelser
 • 656 photos are tagged with i
 • 303 photos are tagged with Idrott
 • 238 photos are tagged with Industri
 • 190 photos are tagged with Järnväg
 • 145 photos are tagged with Krig
 • 89 photos are tagged with Kultur
 • 88 photos are tagged with Kyrkor
 • 84 photos are tagged with Lantbruk
 • 91 photos are tagged with Limhamn
 • 115 photos are tagged with Livsmedel
 • 430 photos are tagged with Lund
 • 270 photos are tagged with Malmö
 • 110 photos are tagged with med
 • 191 photos are tagged with Militär
 • 84 photos are tagged with Motor
 • 314 photos are tagged with Musik
 • 239 photos are tagged with Människor
 • 151 photos are tagged with Nöje
 • 254 photos are tagged with och
 • 139 photos are tagged with Olycka
 • 91 photos are tagged with Personbilar
 • 93 photos are tagged with platser
 • 88 photos are tagged with
 • 103 photos are tagged with Religion
 • 99 photos are tagged with Restauranger
 • 162 photos are tagged with Skola
 • 137 photos are tagged with Skolor
 • 84 photos are tagged with Skådespelare
 • 1551 photos are tagged with Skåne
 • 168 photos are tagged with Sport
 • 100 photos are tagged with Svenska
 • 1889 photos are tagged with Sverige
 • 143 photos are tagged with Sång
 • 126 photos are tagged with Teater
 • 203 photos are tagged with Torg
 • 253 photos are tagged with Trafik
 • 140 photos are tagged with Utbildning
 • 175 photos are tagged with världskriget
 • 247 photos are tagged with Yrken

Bilder i Syd

 • Hittar du inte den bild du söker?
 • Skicka ett mejl till: info@bilderisyd.se
 • eller ring 040 - 631 14 70 så letar vi i arkivet. Det finns mer än tio miljoner bilder i Sydsvenskans bildarkiv.


 •       Brotten

        Synden

        P Vakt