Kategori: Bebyggelse

 • photo
  Diedenska huset på Östergatan 6 i Malmö 1930.
 • photo
  Siriusordens hus i hörnet av Rundelsgatan och Kattsundsgatan i Malmöjan 1933.
 • photo
  Siriusordens hus i hörnet av Rundelsgatan och Kattsundsgatan i Malmöjan 1933. Festsalen.
 • photo
  Siriusordens hus i hörnet av Rundelsgatan och Kattsundsgatan i Malmöjan 1933. Entrén, dvs Rotundan.
 • photo
  Huset fastigheten på hörnet av Södra Promenaden och Trädgårdsgatan i Malmö nov 1935.
 • photo
  Låg bebyggelse fastigheter i hörnet av Slottsgatan och Grynbodgatan i Malmö 1935.
 • photo
  Fastigheter hus på Stora Nygatan i Malmö 1936. Fr v nr 81, 79 och 77.
 • photo
  Rosquistska stiftelsen i Malmö dec 1936. I korsningen Föreningsgatan och tv Amiralsgatan.
 • photo
  Nya privata ålderdomshemmet Villa Tusculanum i Malmö 1937
 • photo
  Flensburgska huset i hörnet av Skomakaregatan och Södergatan i Malmö. Gavel av Flensburgska huset. Nya trafiksignaler ljussig...
 • photo
  Trygghuset på Gustav Adolfs Torg i Malmö nov 1938.
 • photo
  Trygghuset på Gustav Adolfs Torg i Malmö. Kvällsbild taxi taxibilar.
 • photo
  Nödbostäderna barackerna i kvarteret Sorgenfri på bostadsområdet med samma namn utmed Östra Farmvägen begränsat av i söder Spåne...
 • photo
  Nobelvägen i Malmö. Bild tagen från Nobeltorget norrut. Allé cykelbana gångbana. Th i bakgrunden de sk Barnrikehusen.
 • photo
  Lummigt villagata villaområdet Fridhem i Malmö 1939
 • photo
  Nobelvägen i Malmö. Bild tagen från Nobeltorget söderut. Allé cykelbana gångbana. Svagt i bakgrunden Södervärns vattentorn.
 • photo
  Fylgiahuset på Gustaf Adolfs Torg GAT i Malmö. Tv Stora Nygatan och rakt fram Engelbrektsgatan.
 • photo
  Malmgården i Malmö juni 1939. Växter på gården gårdsplanen.
 • photo
  Fylgiahuset på Gustaf Adolfs Torg GAT i Malmö. Tv Stora Nygatan och rakt fram Engelbrektsgatan. Parkerade personbilar.
 • photo
  Fastighet hörnhuset Engelbrektsgatan - Hyregatan i kvarteret Diana i Malmö jan 1939. Elito Parfymeri Kemikaliehandel Sjukvård...
 • photo
  Nödbostäderna Pildammsbarackerna brinner eldhärjas sept 1939.
 • photo
  Nödbostäderna barackerna i kvarteret Sorgenfri på bostadsområdet med samma namn utmed Östra Farmvägen begränsat av i söder Spåne...
 • photo
  Rådhusets ombyggnad i Malmö. Bilden tagen från Stortorget mot S:t Petri kyrka dec 1940.
 • photo
  Fastigheter bakom Rådhuset i Malmö i hörnet tv Kompanigatan och Kalendegatan i riktning moti bakgrunden tv Kyrkogatan dec 1940.
 • photo
  Fastighet hörnhus i korsningen av Djäknegatan och in th Snapperupsgatan okt 1940
 • photo
  Triangeln i Malmö, Bilden tagen från Rådmansgatan mot tv Davidshallsgatan och th Södra Förstadsgatan och mellan dessa gator fasa...
 • photo
  Forngraven vid Limhamns skyttepaviljong i Malmö juli 1941.
 • photo
  Faxeska huset vid Larochegatan och ned tv Hjulhamnsgatan i Malmö okt 1942.
 • photo
  Gottfridsgatan på Lugnet i Malmö 1943.
 • photo
  Diedenska gården vid Östergatan och ned tv Humlegatan i Malmö.
 • photo
  Bostadsområdet Friluftsstaden i Malmö nov 1943 Fem bostäder radhus med inte färdigställda trädgårdsområden trädgårdar
 • photo
  Fr v Hedmanska gården och Faxeska huset gården på Skomakaregatan vid Lilla Torg i Malmö.
 • photo
  Hedmanska gården på Hjulhamnsgatan i Malmö dec 1944. Bilden tagen i riktning mot Skomakaregatan och Lilla Torg.
 • photo
  Den sk hussamlingen Rapsahusen Rapshusen vid Rapsgatan i Malmö.
 • photo
  Gården Erikslust i Malmö som revs 1945. Gården låg där Malmborgs köpcentra vid Erikslust ligger idag. Häst och vagn rivnin...
 • photo
  Jerusalemsgatan i Malmö den 1 mars 1945 - med barn i tidstypiska kläder stående på gatan -
 • photo
  Gården bordgården Hyllie 19 i Limhamn i Malmö jan 1945.
 • photo
  Svenska Sockerfabriksaktiebolagets kontorsbyggnad vid hörnet av Fersens väg och Röneholmsvägen i Malmö dec 1945.
 • photo
  Gården Erikslust i Malmö som revs 1945. Gården låg där Malmborgs köpcentra vid Erikslust ligger idag. Spårvägsspår cyklist
 • photo
  Bostäder bostadshus HSB vid Själlandstorget i Malmö. Tv Kronvorgsvägen - Köpenhamnsvägen och th Roskildevägen.
 • photo
  Villa småhus gatuhus trädgård på Lugnet i Malmö febr 1945.
 • photo
  Gården Erikslust i Malmö som revs 1945. Gården låg där Malmborgs köpcentra vid Erikslust ligger idag. Häst och vagn rivnin...
 • photo
  Gården Erikslust i Malmö som revs 1945. Gården låg där Malmborgs köpcentra vid Erikslust ligger idag. Häst och vagn rivnin...
 • photo
  Den sk hussamlingen Rapsahusen Rapshusen vid Rapsgatan i Malmö 1946. Vilhelm Anderssons åkeri häst och vagn
 • photo
  Den sk hussamlingen Rapsahusen Rapshusen vid Rapsgatan i Malmö 1946.
 • photo
  Jörgen Kocks hus i korsningen av Frans Suellsgatan och Västergatan i Malmö 1947.
 • photo
  Södergatan riktning Gustav Adolfs Torg GAT och Trygghuset 1947. Tv Butterickshörnan.
 • photo
  Claus Mortensens hus i korsningen Baltzarsgatan - Kalendegatan i Malmö 1947.
 • photo
  Gottfridsgatan på gamla Lugnet i Malmö jan 1947. Låg bebyggelse gatuhus personbil lekande barn.
 • photo
  Fredriksbergs gård i Malmö 1948. AB Weibulls
 • photo
  Föreningsgatan i höjd med Lachmanska badet riktning Triangeln i Malmö 1948
 • photo
  Jörgen Kocks hus i korsningen av Frans Suellsgatan och Västergatan i Malmö 1950.
 • photo
  Värnhemstorget i Malmö 1950. Spårvagn Linje 3 Ringlinjen buss bilar personbilar parkering P-plats Kungsgatan och ASU-huset i...
 • photo
  Rönneholmsvägen i höjd med Villa Haga i Malmö 1950. Järnvägskorsning järnvägsövergång vid Carl Gustafs väg
 • photo
  Värnhemstorget i Malmö Spårvagnar spårvagn Linje 3 Ringlinjen cirkulationsplats bilar personbilar cyklist kiosk tillhörande L...
 • photo
  Värnhemstorget i Malmö Spårvagnar spårvagn Linje 3 Ringlinjen cirkulationsplats bilar personbilar cyklist kiosk tillhörande L...
 • photo
  Sofielundsgården på hörntomten Ystadsgatan - Lantmannagatan i Malmö. Revs 1953, Idag finns församlingshus och S:t Matteus kyr...
 • photo
  MAB och MYA Doffeln Malmö Yllefabrik och kvarteret Lybeck rivs aug 1954.
 • photo
  Diedenska huset på Östergatan i Malmö riktning Caroli kyrka 1954. Tv Humlegatan
 • photo
  Fastigheter på Djäknegatan i Malmö riktning huset med hög gavel vid Baltzarsgatan 1954.
 • photo
  Huset hörnhuset Baltzarsgatan - Snapperupsgatan i Malmö skall rivas.
 • photo
  Huset hörnhuset Baltzarsgatan - Snapperupsgatan i Malmö skall rivas. Dahlströms svarveri
 • photo
  Augustenborgs gård i Malmö 1955
 • photo
  Kvarteret Carl Gustaf i hörnet Södra Vallgatan - Kanalgatan bakom Trygghuset i Malmö 1955. Gav plats för det Södertull
 • photo
  Kvarteret Carl Gustaf i hörnet Södra Vallgatan - Södra Tullgatan bakom Trygghuset i Malmö 1955. Gav plats för det Södertull
 • photo
  Fastigheten i kvarteret Betlehem i hörnet Södra Promenaden - Rörsjögatan i Malmö 1956.
 • photo
  Gamla arbetsförmedlingen vid Triangeln i Malmö rivs 1957.
 • photo
  Hörnfastigheterna Själbodgatan - Kalendegatan - Kyrkogatan mittemot S:t Petri kyrka skall rivas.
 • photo
  Gamla Limhamn 1958 Sarvgränd och Rabygatan på gamla Limhamn 1958
 • photo
  MAB och MYA Doffeln Malmö Yllefabrik och kvarteret Lybeck rivs sept 1960. Studentgatan
 • photo
  MAB och MYA Doffeln Malmö Yllefabrik och kvarteret Lybeck rivs sept 1960. Södra Promenaden
 • photo
  MAB och MYA Doffeln Malmö Yllefabrik och kvarteret Lybeck rivs sept 1960. Södra Promenaden
 • photo
  MAB och MYA Doffeln Malmö Yllefabrik och kvarteret Lybeck rivs juli 1960..
 • photo
  Rivningsfärdiga hus fastigheter på Södra Förstadsgatan från biografen Göta upp mot Triangeln i Malmö 1960.
 • photo
  Affärer på Södra Föstadsgatani Malmö i dem rivna låga bebyggelsen mellan Margaretaskolan och Kasinogatan - Bl a affärerna P...

Varukorg

Slumpmässig bild

Populära kategorier

 • 117 photos are tagged with -
 • 89 photos are tagged with 1940
 • 130 photos are tagged with 1941
 • 97 photos are tagged with 1942
 • 98 photos are tagged with 1943
 • 114 photos are tagged with 1944
 • 144 photos are tagged with 1945
 • 104 photos are tagged with 1946
 • 124 photos are tagged with 1947
 • 118 photos are tagged with 1950
 • 132 photos are tagged with 1951
 • 106 photos are tagged with 1952
 • 87 photos are tagged with 1954
 • 110 photos are tagged with 2007
 • 159 photos are tagged with Affärer
 • 178 photos are tagged with Andra
 • 136 photos are tagged with Barn
 • 117 photos are tagged with Bebyggelse
 • 94 photos are tagged with Befolkning
 • 324 photos are tagged with Bostad
 • 93 photos are tagged with Bostadsområden
 • 145 photos are tagged with Butiker
 • 199 photos are tagged with Byggnad
 • 104 photos are tagged with Byggnader
 • 129 photos are tagged with CML
 • 129 photos are tagged with Danmark
 • 121 photos are tagged with Enstaka
 • 258 photos are tagged with Fotboll
 • 386 photos are tagged with Företag
 • 467 photos are tagged with Gator
 • 172 photos are tagged with Handel
 • 696 photos are tagged with HD-NST
 • 102 photos are tagged with Helger
 • 132 photos are tagged with HIF
 • 90 photos are tagged with Hotell
 • 145 photos are tagged with Händelser
 • 656 photos are tagged with i
 • 303 photos are tagged with Idrott
 • 238 photos are tagged with Industri
 • 190 photos are tagged with Järnväg
 • 145 photos are tagged with Krig
 • 89 photos are tagged with Kultur
 • 88 photos are tagged with Kyrkor
 • 84 photos are tagged with Lantbruk
 • 91 photos are tagged with Limhamn
 • 115 photos are tagged with Livsmedel
 • 430 photos are tagged with Lund
 • 270 photos are tagged with Malmö
 • 110 photos are tagged with med
 • 191 photos are tagged with Militär
 • 84 photos are tagged with Motor
 • 314 photos are tagged with Musik
 • 239 photos are tagged with Människor
 • 151 photos are tagged with Nöje
 • 254 photos are tagged with och
 • 139 photos are tagged with Olycka
 • 91 photos are tagged with Personbilar
 • 93 photos are tagged with platser
 • 88 photos are tagged with
 • 103 photos are tagged with Religion
 • 99 photos are tagged with Restauranger
 • 162 photos are tagged with Skola
 • 137 photos are tagged with Skolor
 • 84 photos are tagged with Skådespelare
 • 1551 photos are tagged with Skåne
 • 168 photos are tagged with Sport
 • 100 photos are tagged with Svenska
 • 1889 photos are tagged with Sverige
 • 143 photos are tagged with Sång
 • 126 photos are tagged with Teater
 • 203 photos are tagged with Torg
 • 253 photos are tagged with Trafik
 • 140 photos are tagged with Utbildning
 • 175 photos are tagged with världskriget
 • 247 photos are tagged with Yrken

Bilder i Syd

 • Hittar du inte den bild du söker?
 • Skicka ett mejl till: info@bilderisyd.se
 • eller ring 040 - 631 14 70 så letar vi i arkivet. Det finns mer än tio miljoner bilder i Sydsvenskans bildarkiv.


 •       Brotten

        Synden

        P Vakt