Betalningsvillkor


Bilderna är för privat bruk. De får inte säljas vidare eller användas för kommersiellt bruk. De får inte heller manipuleras. Samtliga bilder är skyddade enligt upphovsrättslagen.

Samtliga priser är inklusive moms och frakt. Betalning sker via faktura. Du betalar således först när du fått bilden. Betalning ska ske inom 30 dagar.
Bilder i Syd   Bilder i Syd