Sally Bauer

Långdistanssimmare som korsade Engelska kanalen 1939