Visar 141226–141240 av 141276 resultat

Skeppsgossar utbildas i Karlskrona sommaren 1903. Här handloggas farten på övningsfartyget Jarramas. Ett äldre sätt att uppskatta fart och distans med skäddlogg.

Skeppsgossar utbildas i Karlskrona sommaren 1903. Här handloggas farten på övningsfartyget Jarramas. Ett äldre sätt att uppskatta fart och distans med skäddlogg.

Ung man mönstrar på går till sjöss landgång reling bagage fallrep

Ung man mönstrar på går till sjöss landgång reling bagage fallrep

Skomakare Algot Swärd i Malmö. Klack klackning

Skomakare Algot Swärd i Malmö. Klack klackning

Slaktare 1912

Skomakare skomakarmästare Ivar Nilsson i Malmö. Sula sulning

Skomakare skomakarmästare Ivar Nilsson i Malmö. Sula sulning

Skomakare Sten Molin på S:t Petri Kyrkogata i Malmö. Skylt fasad stövel

Skomakare Sten Molin på S:t Petri Kyrkogata i Malmö. Skylt fasad stövel

Malmö C Cetralstationen järnvägsstationen i Malmö 1953. Erik Ahldén får sina skor putsade innan avresan till DDR Östtyskland

Malmö C Cetralstationen järnvägsstationen i Malmö 1953. Erik Ahldén får sina skor putsade innan avresan till DDR Östtyskland

Hantverkstävling i Malmö 1950 skräddare Benen i kors skräddarställning arbetsställning

Hantverkstävling i Malmö 1950 skräddare Benen i kors skräddarställning arbetsställning

Skrädderi skräddare Erik Broms i Malmö Benen i kors skräddarställning arbetsställning

Skrädderi skräddare Erik Broms i Malmö Benen i kors skräddarställning arbetsställning

Slubberskan fru Ruth Lindbeck i Malmö textil textilindustri

Slubberskan fru Ruth Lindbeck i Malmö textil textilindustri

Villie smedja i Slågarp är en av Skånes äldsta smedjor. Smedmästare Otto Berglund och lärlingen Göte Hansson håller är på att måtta ett hjul till en gödselspridare i bysmedjan.

Villie smedja i Slågarp är en av Skånes äldsta smedjor. Smedmästare Otto Berglund och lärlingen Göte Hansson håller är på att måtta ett hjul till en gödselspridare i bysmedjan.

Smedja bysmedjan smede Hammare städ smedmästare

Smedja bysmedjan smede Hammare städ smedmästare

Sotare på skorsten på hustak i Malmö 1969 S:t Petri kyrka i bakgrunden TV-antenn antenn

Sotare på skorsten på hustak i Malmö 1969 S:t Petri kyrka i bakgrunden TV-antenn antenn

Sotare på skorsten på hustak i Malmö 1969 Silhuett anonym motljusbild

Sotare på skorsten på hustak i Malmö 1969 Silhuett anonym motljusbild

Sotare verkmästare Bengt Tilly tittar utpå tak av tegelpannon genom taklucka lucka i Malmö 1956

Sotare verkmästare Bengt Tilly tittar utpå tak av tegelpannon genom taklucka lucka i Malmö 1956