Visar 76–90 av 1809 resultat

Nybyggt flerfamiljshus för HSB i Malmö nybygge januari 1954 Stjärnhusen på Mellanheden -Erikslustvägen Gamla Malmö bostad o byggnad flerfamiljshus Förening HSB bostadsrätt Gator Erikslustvägen

Nybyggt flerfamiljshus för HSB i Malmö nybygge januari 1954 Stjärnhusen på Mellanheden -Erikslustvägen Gamla Malmö bostad o byggnad flerfamiljshus Förening HSB bostadsrätt Gator Erikslustvägen

Arbetare på Kockums varv augusti 1954 Namn inte angivet Malmö företag Kockums varv Yrke arbetare varvsarbetare Malmö befolkning Arbetskläder keps

Arbetare på Kockums varv augusti 1954 Namn inte angivet Malmö företag Kockums varv Yrke arbetare varvsarbetare Malmö befolkning Arbetskläder keps

Arbetare på Kockums varv augusti 1954 Namn inte angivet Män äter och röker pipa vid bord Malmö företag Kockums varv Yrke arbetare varvsarbetare Personalmatsalar Rast 1954 Malmö befolkning Arbetskläder keps Tobak Rökning Pipa

Arbetare på Kockums varv augusti 1954 Namn inte angivet Män äter och röker pipa vid bord Malmö företag Kockums varv Yrke arbetare varvsarbetare Personalmatsalar Rast 1954 Malmö befolkning Arbetskläder keps Tobak Rökning Pipa

Arbetare på Kockums varv augusti 1954 Namn inte angivet Malmö företag Kockums varv 1954 Yrke arbetare varvsarbetare Malmö befolkning Arbetskläder keps

Arbetare på Kockums varv augusti 1954 Namn inte angivet Malmö företag Kockums varv 1954 Yrke arbetare varvsarbetare Malmö befolkning Arbetskläder keps

Arbetare på Kockums varv augusti 1954 Namn inte angivet Malmö företag Kockums varv 1954 Yrke arbetare varvsarbetare Malmö befolkning Arbetskläder skepparmössa

Arbetare på Kockums varv augusti 1954 Namn inte angivet Malmö företag Kockums varv 1954 Yrke arbetare varvsarbetare Malmö befolkning Arbetskläder skepparmössa

Arbetare på Kockums varv augusti 1954 Namn inte angivet Malmö företag Kockums varv 1954 Yrke arbetare varvsarbetare Malmö befolkning Arbetskläder keps

Arbetare på Kockums varv augusti 1954 Namn inte angivet Malmö företag Kockums varv 1954 Yrke arbetare varvsarbetare Malmö befolkning Arbetskläder keps

Arbetare på Kockums varv augusti 1954 Namn inte angivet Malmö företag Kockums varv 1954 Yrke arbetare varvsarbetare Malmö befolkning Arbetskläder Keps

Arbetare på Kockums varv augusti 1954 Namn inte angivet Malmö företag Kockums varv 1954 Yrke arbetare varvsarbetare Malmö befolkning Arbetskläder Keps

Ubåten Hajen sjösättning 11 dec 1954 Militär Flottan Ubåtar Hajen 1954

Ubåten Hajen sjösättning 11 dec 1954 Militär Flottan Ubåtar Hajen 1954

Östergatan i hörnet till Prostgatan mars 1954 Höga husen i kanterna kvar 1700-talshuset på 60-talet rivet för S-E Bankens huvudkontor Malmö gator Östergatan 1954 Press tidningar Aftonbladet Företag Skandinaviska Enskilda Banken S-E Banken SEB

Östergatan i hörnet till Prostgatan mars 1954 Höga husen i kanterna kvar 1700-talshuset på 60-talet rivet för S-E Bankens huvudkontor Malmö gator Östergatan 1954 Press tidningar Aftonbladet Företag Skandinaviska Enskilda Banken S-E Banken SEB

Flottbesök i samband med ubåtsjubileet i Malmö december 1954 Jagare med festbelysning t h anas Köpenhamnsbäten s/s Malmö Malmö hamnar Inre hamnen Militär Flottan utställningar Ubåtsjubileet Passagerarfartyg Malmö

Flottbesök i samband med ubåtsjubileet i Malmö december 1954 Jagare med festbelysning t h anas Köpenhamnsbäten s/s Malmö Malmö hamnar Inre hamnen Militär Flottan utställningar Ubåtsjubileet Passagerarfartyg Malmö

Invigning av tågfärjeläget i Nyhamnen i Malmö juni 1954 Exteriör -terminalen senare ombyggd för Euroway och färjelinjen till Polen Malmö hamnar Nyhamnen 1954 Tågfärjan färjeläge termimal tågfärjestation

Invigning av tågfärjeläget i Nyhamnen i Malmö juni 1954 Exteriör -terminalen senare ombyggd för Euroway och färjelinjen till Polen Malmö hamnar Nyhamnen 1954 Tågfärjan färjeläge termimal tågfärjestation

Invigning av tågfärjeläget i Nyhamnen i Malmö juni 1954 Interiör med invigningsgäster - i glasburen i bakgr skedde tulltaxering Malmö hamnar Nyhamnen 1954 Malmö befolkning Tågfärjan färjeläge termimal tågfärjestation Tull tullavgifter tullverket

Invigning av tågfärjeläget i Nyhamnen i Malmö juni 1954 Interiör med invigningsgäster - i glasburen i bakgr skedde tulltaxering Malmö hamnar Nyhamnen 1954 Malmö befolkning Tågfärjan färjeläge termimal tågfärjestation Tull tullavgifter tullverket

Öresund tillfruset med fast jämn is duglig som "flygfält" mars 1954 Två flygare vid sitt sportplan på isen - i bakgrunden infruset lastfartyg ångare Öresund allmänt vinterbilder 1954 Flyg sportflyg sportplan flygare pilot Plantyper Auster (troligen) Årstider vinter naturfenomen is havsis

Öresund tillfruset med fast jämn is duglig som "flygfält" mars 1954 Två flygare vid sitt sportplan på isen - i bakgrunden infruset lastfartyg ångare Öresund allmänt vinterbilder 1954 Flyg sportflyg sportplan flygare pilot Plantyper Auster (troligen) Årstider vinter naturfenomen is havsis

Trängsel i spårvägskiosken vid Värnhemstorget i Malmö mars 1954 Förare konduktörer och trafikledare Kiosken användes för personalbyte och korta raster Malmö trafik spårvägen spårvagnarna 1954 Spårvagnskiosken Värnhemstorget Yrke spårvagnsförare förare spårvagnskonduktör konduktör Kläder uniform

Trängsel i spårvägskiosken vid Värnhemstorget i Malmö mars 1954 Förare konduktörer och trafikledare Kiosken användes för personalbyte och korta raster Malmö trafik spårvägen spårvagnarna 1954 Spårvagnskiosken Värnhemstorget Yrke spårvagnsförare förare spårvagnskonduktör konduktör Kläder uniform

Byggmästare Harry Karlsson, Lund, vid de nya Sevaagshusen. Harry Karlsson byggmästare Lund vid radhusen på Murarevägen Sevaaghusen väckte stor uppmärksamhet på Bomässan Bo54 Harry Karlsson byggmästare Lund Utställningar Bomässor Bomässan Bo54 Lund 1954

Byggmästare Harry Karlsson, Lund, vid de nya Sevaagshusen. Harry Karlsson byggmästare Lund vid radhusen på Murarevägen Sevaaghusen väckte stor uppmärksamhet på Bomässan Bo54 Harry Karlsson byggmästare Lund Utställningar Bomässor Bomässan Bo54 Lund 1954