Visar alla 12 resultat

Christer Horn af Rantzien Horn af Rantzien länspolischef fd, Malmöhus län

Christer Horn af Rantzien Horn af Rantzien länspolischef fd, Malmöhus län

Louise Boije af Gennäs Boije af Gennäs Louise författare Portr 1996

Louise Boije af Gennäs Boije af Gennäs Louise författare Portr 1996

Bengt af Klintberg aktuellt ansikte 981224 af Klintberg Bengt författare m m Lidingö

Bengt af Klintberg aktuellt ansikte 981224 af Klintberg Bengt författare m m Lidingö

Bengt af Klintberg af Klintberg Bengt författare m m Lidingö

Bengt af Klintberg af Klintberg Bengt författare m m Lidingö

Studentafton utskottet anordnade en Stadsministerafton med Torbjörn Fälldin (i mitten), Ola Ullsten (tv), Ingvar Carlsson och Carl Bildt på stora salen i AF-borgen Akademiska Föreningen okt 2007.

Studentafton utskottet anordnade en Stadsministerafton med Torbjörn Fälldin (i mitten), Ola Ullsten (tv), Ingvar Carlsson och Carl Bildt på stora salen i AF-borgen Akademiska Föreningen okt 2007.

Lunds universitet universitetet i Lund 1953 Statsminister Tage Erlander skålar vid AF:s Akademiska Föreningens återinvigning

Lunds universitet universitetet i Lund 1953 Statsminister Tage Erlander skålar vid AF:s Akademiska Föreningens återinvigning

Lunds universitet universitetet i Lund 1953 Långbord festmåltid 800 personer i stora salen som var en festlig bankettlokal vid AF:s Akademiska Föreningens återinvigning

Lunds universitet universitetet i Lund 1953 Långbord festmåltid 800 personer i stora salen som var en festlig bankettlokal vid AF:s Akademiska Föreningens återinvigning

Lunds universitet universitetet i Lund 1969 Ateneum på AF Akademiska Föreningen fik fika. Student studenter. De bisarra infallen förekommer alltjämt - här åkte byxorna av.

Lunds universitet universitetet i Lund 1969 Ateneum på AF Akademiska Föreningen fik fika. Student studenter. De bisarra infallen förekommer alltjämt - här åkte byxorna av.

Lunds universitet universitetet i Lund 1951 Restaurangen på AF Akademiska Föreningen.

Lunds universitet universitetet i Lund 1951 Restaurangen på AF Akademiska Föreningen.

Lunds universitet universitetet i Lund 1946 Nya restaurangen på AF Akademiska Föreningen.

Lunds universitet universitetet i Lund 1946 Nya restaurangen på AF Akademiska Föreningen.

Lunds universitet universitetet i Lund 1953 AF Akademiska Föreningen.

Lunds universitet universitetet i Lund 1953 AF Akademiska Föreningen.

Svenska marinens skolskepp "Af Chapman" ligger mellan Skeppsholmen och Kastellholmen i Stockholm 1938

Svenska marinens skolskepp "Af Chapman" ligger mellan Skeppsholmen och Kastellholmen i Stockholm 1938