Visar 16–25 av 25 resultat

Gustav VI Adolf Vårdas på Helsingborgs lasarett 1973 Kronprins Carl Gustaf har anlänt till sjukbädden Stort uppbåd av fotografer och journalister väntar utanför sjukhuset Helsingborg 1973

Gustav VI Adolf Vårdas på Helsingborgs lasarett 1973 Kronprins Carl Gustaf har anlänt till sjukbädden Stort uppbåd av fotografer och journalister väntar utanför sjukhuset Helsingborg 1973

Återinvigning av Drottens kyrkoruin kyrkomuseum i Kattesund i Lund dec 2006. Eric Rasmusson

Återinvigning av Drottens kyrkoruin kyrkomuseum i Kattesund i Lund dec 2006. Eric Rasmusson

Arkeologiska utgrävningar av kyrkoruinerna i kvarteret Repslagaren i Nöden i Lund 1978

Arkeologiska utgrävningar av kyrkoruinerna i kvarteret Repslagaren i Nöden i Lund 1978

Arkeologiska utgrävningar av kyrkoruinerna i kvarteret Repslagaren i Nöden i Lund 1978 Kraner uppvisar typiska skelettförändringar som orsakats av syfilis

Arkeologiska utgrävningar av kyrkoruinerna i kvarteret Repslagaren i Nöden i Lund 1978 Kraner uppvisar typiska skelettförändringar som orsakats av syfilis

Utgrävning på den gamla kyrkogården vid Stora Södergatan i Lund 1978. Drygt 50 gravar grävs ut på den gamla kyrkogården

Utgrävning på den gamla kyrkogården vid Stora Södergatan i Lund 1978. Drygt 50 gravar grävs ut på den gamla kyrkogården

Utgrävning i kvarteret Sankt Clemens Underlund 1983 kyrkoruin i Lund Tre kyrkor och ett kloster En av de 192 funna gravarna i "gropen" i kv S:t Clemens. Mystiska sk gravkäppar fick den döde härt med sig i graven - tv om högra benet och vid vänstra axeln bl a

Utgrävning i kvarteret Sankt Clemens Underlund 1983 kyrkoruin i Lund Tre kyrkor och ett kloster En av de 192 funna gravarna i "gropen" i kv S:t Clemens. Mystiska sk gravkäppar fick den döde härt med sig i graven - tv om högra benet och vid vänstra axeln bl a

Utgrävning i kvarteret Sankt Clemens Underlund 1984 kyrkoruin i Lund Tre kyrkor och ett kloster

Utgrävning i kvarteret Sankt Clemens Underlund 1984 kyrkoruin i Lund Tre kyrkor och ett kloster

Grävande byggande av bostadsområdet Ribershus i Malmö 1953. Gravplats skelettdelar kranie påträffades vid grävning av grund.

Grävande byggande av bostadsområdet Ribershus i Malmö 1953. Gravplats skelettdelar kranie påträffades vid grävning av grund.

Arkeologisk utgrävning vid omfattande rivning av fastigheter i kv Tranan på Gamla Väster i Malmö sept 1981 Man skall bygga nytt här i den gamla kärnan av Malmö och arkeologerna gör fynd av medeltida lämningar Man ser här Engelbrektsgatan och längst bort bebyggelsen kring Lilla Torg

Arkeologisk utgrävning vid omfattande rivning av fastigheter i kv Tranan på Gamla Väster i Malmö sept 1981 Man skall bygga nytt här i den gamla kärnan av Malmö och arkeologerna gör fynd av medeltida lämningar Man ser här Engelbrektsgatan och längst bort bebyggelsen kring Lilla Torg

Arkeologiska utgrävningar arkeolog arkeologer på fält i Skateholm där utgrävningar pågår 1983

Arkeologiska utgrävningar arkeolog arkeologer på fält i Skateholm där utgrävningar pågår 1983