1 produkt

väntrummet på barnavårdscentralen vid Amiralsgatan i Malmö 1948 mammor o barn i väntan barnavårdscentral väntrum

väntrummet på barnavårdscentralen vid Amiralsgatan i Malmö 1948 mammor o barn i väntan barnavårdscentral väntrum