1 produkt

S:t Lars sjukhus ( sinnessjukhus ) psykiatriskt sjukhus i Lund 1967. Fram till andra världskriget begravdes mentalpatienter i Sverige på speciella begravningsplatser. Deras namn sattes linte ut. De fick inget kors. Nummer, årtal och kön markerades endast på gravplatsen i Lund i anslutning till S:t Lars.

S:t Lars sjukhus ( sinnessjukhus ) psykiatriskt sjukhus i Lund 1967. Fram till andra världskriget begravdes mentalpatienter i Sverige på speciella begravningsplatser. Deras namn sattes linte ut. De fick inget kors. Nummer, årtal och kön markerades endast på gravplatsen i Lund i anslutning till S:t Lars.