1 produkt

Pildammsstaden vid Köpenhamnsvägen i Malmö under byggnad växer framn 1947.

Pildammsstaden vid Köpenhamnsvägen i Malmö under byggnad växer framn 1947.