1 produkt

Centralblocket vid lasarettet i Lund Lunds lasarett under byggnad 1966

Centralblocket vid lasarettet i Lund Lunds lasarett under byggnad 1966