1 produkt

En motorbåt son hetter "Dippingen" som skall användas för övning i ubåtsjakt som här ses på bilden en Vertol-helikkopter helikopter och miniubåten "Spiggen".

En motorbåt son hetter "Dippingen" som skall användas för övning i ubåtsjakt som här ses på bilden en Vertol-helikkopter helikopter och miniubåten "Spiggen".