1 produkt

Folkbokföreningsavdelningen på länsstyrelsen landstatshusets nybyggda söderflygel i Malmö sept 1947. Fröken Berit Wiberg med 6 meter löpmeter Nilsson Nilssöner.

Folkbokföreningsavdelningen på länsstyrelsen landstatshusets nybyggda söderflygel i Malmö sept 1947. Fröken Berit Wiberg med 6 meter löpmeter Nilsson Nilssöner.