Visar alla 8 resultat

Östervärns station i Malmö troligen på 1930-talet

Östervärns station i Malmö troligen på 1930-talet

Lundavägen i Malmö 1953, Järnvägsövergången järnvägskorsningen vid Östervärns station. Bild tagen i riktning mot Lund. Viadukt järnvägsbro

Lundavägen i Malmö 1953, Järnvägsövergången järnvägskorsningen vid Östervärns station. Bild tagen i riktning mot Lund. Viadukt järnvägsbro

Lundavägen i Malmö 1953, Järnvägsövergången järnvägskorsningen vid Östervärns station ånglok tåg på väg mot stationen. Bild tagen i riktning mot Lund. Viadukt järnvägsbro

Lundavägen i Malmö 1953, Järnvägsövergången järnvägskorsningen vid Östervärns station ånglok tåg på väg mot stationen. Bild tagen i riktning mot Lund. Viadukt järnvägsbro

Efter omläggningen av järnvägstrafiken över Östervärns station har bommar och spår rivits upp tagits bort på Lundavägen i Malmö 1953. Även rondellen vid Fredsgatan byggs om.

Efter omläggningen av järnvägstrafiken över Östervärns station har bommar och spår rivits upp tagits bort på Lundavägen i Malmö 1953. Även rondellen vid Fredsgatan byggs om.

Östervärns station järnvägsstation i Malmö 1951.

Östervärns station järnvägsstation i Malmö 1951.

Lundavägens järnvägsövergång järnvägskorsning bommar järnvägsbommar bilkö trafik i i Malmö rälsbuss th leder spåren till Östervärns järnvägsstation i Malmö 1953

Lundavägens järnvägsövergång järnvägskorsning bommar järnvägsbommar bilkö trafik i i Malmö rälsbuss th leder spåren till Östervärns järnvägsstation i Malmö 1953

Östervärns station stationsområde i Malmö Östervärn

Östervärns station stationsområde i Malmö Östervärn

Rondell på Lundavägen vid järnvägsövergången som th går vidare in på Östervärns station järnvägsstation i Malmö 1951. Lundavägen i riktning Kirseberg

Rondell på Lundavägen vid järnvägsövergången som th går vidare in på Östervärns station järnvägsstation i Malmö 1951. Lundavägen i riktning Kirseberg