Visar alla 5 resultat

Pansarskeppet Oscar II i Malmö hamn vid Smörkontrollen före avförden till Köpenhamn för att hämta prins Gustav Adolfs och greve Stenbocks kistor.

Pansarskeppet Oscar II i Malmö hamn vid Smörkontrollen före avförden till Köpenhamn för att hämta prins Gustav Adolfs och greve Stenbocks kistor.

Pansarskepp Sverigeskeppen Gustav V i Malmö hamn. Byggt och sjösatt på Kockums 1918. De tre pansarskeppen är Sverige, Gustav V och Drottning Victoria.

Pansarskepp Sverigeskeppen Gustav V i Malmö hamn. Byggt och sjösatt på Kockums 1918. De tre pansarskeppen är Sverige, Gustav V och Drottning Victoria.

Pansarskepp Sverigeskeppen Gustav V till havs. Byggt och sjösatt på Kockums 1918. De tre pansarskeppen är Sverige, Gustav V och Drottning Victoria.

Pansarskepp Sverigeskeppen Gustav V till havs. Byggt och sjösatt på Kockums 1918. De tre pansarskeppen är Sverige, Gustav V och Drottning Victoria.

Fr v pansarskeppet Gustav V och Oscar II till havs. De tre pansarskeppen är Sverige, Gustaf V och Drottning Victoria.

Fr v pansarskeppet Gustav V och Oscar II till havs. De tre pansarskeppen är Sverige, Gustaf V och Drottning Victoria.

Svenska marinens pansarskepp Dristigheten vid ett besök örlogsbesök i Tyskland 1934

Svenska marinens pansarskepp Dristigheten vid ett besök örlogsbesök i Tyskland 1934