Visar alla 6 resultat

Anna-Lena Börjedahl polis Kontrollerar pass vid färjeläget i Helsingborg Passpolisen 1998

Anna-Lena Börjedahl polis Kontrollerar pass vid färjeläget i Helsingborg Passpolisen 1998

Sökande av pass passökande på passavdelningen på länsstyrelsen i Malmö april 1955. Familjen Yngve Ahlberg och fröken Gulli Holmberg.

Sökande av pass passökande på passavdelningen på länsstyrelsen i Malmö april 1955. Familjen Yngve Ahlberg och fröken Gulli Holmberg.

Sökande av pass passökande på passavdelningen på länsstyrelsen i Malmö maj 1960.

Sökande av pass passökande på passavdelningen på länsstyrelsen i Malmö maj 1960.

Tullbyggnaden passkontroll färjestationen vid Öresundsbåtarnas Köpenhamnsbåtarnas tilläggsplats på Skeppsbron i hamnen i Malmö.

Tullbyggnaden passkontroll färjestationen vid Öresundsbåtarnas Köpenhamnsbåtarnas tilläggsplats på Skeppsbron i hamnen i Malmö.

Passkontroll tullbyggnaden vid Öresundsbåtarnas Köpenhamnsbåtarnas tilläggsplats på Skeppsbron i hamnen i Malmö.

Passkontroll tullbyggnaden vid Öresundsbåtarnas Köpenhamnsbåtarnas tilläggsplats på Skeppsbron i hamnen i Malmö.

Passkontroll tullbyggnaden inresestationen färjestationen vid Öresundsbåtarnas Köpenhamnsbåtarnas tilläggsplats på Skeppsbron i hamnen i Malmö.

Passkontroll tullbyggnaden inresestationen färjestationen vid Öresundsbåtarnas Köpenhamnsbåtarnas tilläggsplats på Skeppsbron i hamnen i Malmö.