Endast ett sökresultat

Ubåtsjubiléet i Malmö dec 1954. Löjtnant Insulander demonstrerar en 40 mm luftvärnskanon ombord på motortorpedbåten Pollux.

Ubåtsjubiléet i Malmö dec 1954. Löjtnant Insulander demonstrerar en 40 mm luftvärnskanon ombord på motortorpedbåten Pollux.