1 produkt

MÖS Östra sjukhust i Malmö 1952 Kvinnliga patienter kvinnor på vävningen som ingär som ett viktigt led i arbetsterapin.

MÖS Östra sjukhust i Malmö 1952 Kvinnliga patienter kvinnor på vävningen som ingär som ett viktigt led i arbetsterapin.