Visar 1–15 av 19 resultat

Busshållplats vid Triangeln Linje 20 Gamla Malmö Malmö Gamla Lokaltrafik Bussar

Busshållplats vid Triangeln Linje 20 Gamla Malmö Malmö Gamla Lokaltrafik Bussar

Malmö Torg Triangelprojektet 1984. 1.300 malmöbor visade på lördagen sitt stora missnöje med Triangel-projektet genom att protestera. Stoppa Riksbyggens dåliga giv, ge oss ett bättre alternativ, var ett av slagorden. Demonstrationståget marscherade till Johanneskyrkan där förre planchefen Sven Boysen och Peter Bodis vid socilaförvaltningen talade.

Malmö Torg Triangelprojektet 1984. 1.300 malmöbor visade på lördagen sitt stora missnöje med Triangel-projektet genom att protestera. Stoppa Riksbyggens dåliga giv, ge oss ett bättre alternativ, var ett av slagorden. Demonstrationståget marscherade till Johanneskyrkan där förre planchefen Sven Boysen och Peter Bodis vid socilaförvaltningen talade.

Norra Vallgatan i Malmö - bild tagen i sydlig riktning med järnvägsstationen Malmö centralstation till höger på bilden

Norra Vallgatan i Malmö - bild tagen i sydlig riktning med järnvägsstationen Malmö centralstation till höger på bilden

Södra Förstadsgatan i Malmö från Triangeln riktning Gustav Adolfs Torg med spårvagn spårvagnar häst och vagn omkring 1910.

Södra Förstadsgatan i Malmö från Triangeln riktning Gustav Adolfs Torg med spårvagn spårvagnar häst och vagn omkring 1910.

Triangeln korsningen Södra Förstadsgatan - Föreningsgatan i Malmö 1947. Kiosk lokalbuss buss linje 15 Kulladal.

Triangeln korsningen Södra Förstadsgatan - Föreningsgatan i Malmö 1947. Kiosk lokalbuss buss linje 15 Kulladal.

Th mynnar Davidshallsgatan ut i Triangeln i Malmö 1947. Personbilar bilar

Th mynnar Davidshallsgatan ut i Triangeln i Malmö 1947. Personbilar bilar

Triangeln i Malmö trafik personbil lastbil spårvagn Linje 3 Ringlinjen. I bakgrunden Föreningsgatan mynnar ut på Triangeln.

Triangeln i Malmö trafik personbil lastbil spårvagn Linje 3 Ringlinjen. I bakgrunden Föreningsgatan mynnar ut på Triangeln.

Triangeln i Malmö med byklister bilar buss 1948. Th Rådmansgatan

Triangeln i Malmö med byklister bilar buss 1948. Th Rådmansgatan

Vänstertrafik bilar personbilar körande i riktning mot Föreningsgatan längst th på bilden på Triangeln i Malmö 1948.

Vänstertrafik bilar personbilar körande i riktning mot Föreningsgatan längst th på bilden på Triangeln i Malmö 1948.

Triangeln i Malmö 1948 där cyklister cyklande damer och personbil är på väg in på Södra Förstadsgatan rikning Gustav Adolfs Torg GAT. Månssons Sport apoteket Hjorten

Triangeln i Malmö 1948 där cyklister cyklande damer och personbil är på väg in på Södra Förstadsgatan rikning Gustav Adolfs Torg GAT. Månssons Sport apoteket Hjorten

Gamla arbetsförmedlingen vid Triangeln i Malmö rivs 1957.

Gamla arbetsförmedlingen vid Triangeln i Malmö rivs 1957.

Ombyggnad på Triangeln i Malmö 1957. Spårvagn trafik personbilar

Ombyggnad på Triangeln i Malmö 1957. Spårvagn trafik personbilar

Triangeln i Malmö 1957. Omläggning av spårvagnsspår. Bild tagen från Rönneholmsvägen i bakgrunden Föreningsgatan. Spår spårvagnar

Triangeln i Malmö 1957. Omläggning av spårvagnsspår. Bild tagen från Rönneholmsvägen i bakgrunden Föreningsgatan. Spår spårvagnar

Triangeln i Malmö 1959. Th Rådmansgatan och tv Södra Förstadsgatan i riktning sjukhuset 1959.

Triangeln i Malmö 1959. Th Rådmansgatan och tv Södra Förstadsgatan i riktning sjukhuset 1959.

Triangeln i Malmö 1960. Två spårvagnar Linje 3 Ringlinjen möts vid hållplatsen. TV Davidshallsgatan och mitti i bilden Södra Förstadsgatan

Triangeln i Malmö 1960. Två spårvagnar Linje 3 Ringlinjen möts vid hållplatsen. TV Davidshallsgatan och mitti i bilden Södra Förstadsgatan