1 produkt

Tröska tröskning med tröskverk på gård i Skåne aug 1938.

Tröska tröskning med tröskverk på gård i Skåne aug 1938.