Visar 16–30 av 123 resultat

Andra världskriget i Skåne Malmö aug 1941. Flickläroverkets värntjänst. Adjunkt Eriksson instruerar.

Andra världskriget i Skåne Malmö aug 1941. Flickläroverkets värntjänst. Adjunkt Eriksson instruerar.

Andra världskriget i Skåne Malmö sept 1941. Tekniska läroverkets värntjänst värntjänst. Marscherar i trupp exercis med skjutvapen gevär.

Andra världskriget i Skåne Malmö sept 1941. Tekniska läroverkets värntjänst värntjänst. Marscherar i trupp exercis med skjutvapen gevär.

Andra världskriget i Skåne Malmö aug 1940. Skolbarn återkommer från evakueringen evakueringsövning.

Andra världskriget i Skåne Malmö aug 1940. Skolbarn återkommer från evakueringen evakueringsövning.

Andra världskriget i Skåne Malmö dec 1939. Skolbarn vid evakueringen evakueringsövning.

Andra världskriget i Skåne Malmö dec 1939. Skolbarn vid evakueringen evakueringsövning.

Andra världskriget i Skåne Malmö jan 1940. Skolbarn vid evakueringen evakueringsprov evakueringsövning vid Malmö skolor.

Andra världskriget i Skåne Malmö jan 1940. Skolbarn vid evakueringen evakueringsprov evakueringsövning vid Malmö skolor.

Andra världskriget i Skåne Malmö dec 1939. Skolbarn vid evakueringen evakueringsövning. Latinskolan i Malmö.

Andra världskriget i Skåne Malmö dec 1939. Skolbarn vid evakueringen evakueringsövning. Latinskolan i Malmö.

Andra världskriget i Skåne Malmö okt 1941. Luftskyddsövning "skadade sårmarkörer" och allmänna luftskyddets sjukvårdstjänst vid Malmö Allmänna Sjukhus Allmänna sjukhuset MAS i Malmö.

Andra världskriget i Skåne Malmö okt 1941. Luftskyddsövning "skadade sårmarkörer" och allmänna luftskyddets sjukvårdstjänst vid Malmö Allmänna Sjukhus Allmänna sjukhuset MAS i Malmö.

Andra världskriget i Skåne Malmö nov 1939. Luftskyddsövning hos chokladfabriken Mazetti. Springande kvinnor kvinnliga anställda.

Andra världskriget i Skåne Malmö nov 1939. Luftskyddsövning hos chokladfabriken Mazetti. Springande kvinnor kvinnliga anställda.

Andra världskriget i Skåne Malmö maj 1941. "Sårad sårmarkör" sjukvårdare.

Andra världskriget i Skåne Malmö maj 1941. "Sårad sårmarkör" sjukvårdare.

Andra världskriget i Skåne Malmö juni 1940. Svenska nautralitetsvakten på kafferep kaffefest på Ellstorp.

Andra världskriget i Skåne Malmö juni 1940. Svenska nautralitetsvakten på kafferep kaffefest på Ellstorp.

Andra världskriget i Skåne maj 1940. Svenska nautralitetsvakten deltager i lantbruksarbetet som arbetskraft i jordbruket lantbruket. Hästar harv.

Andra världskriget i Skåne maj 1940. Svenska nautralitetsvakten deltager i lantbruksarbetet som arbetskraft i jordbruket lantbruket. Hästar harv.

Andra världskriget i Skåne Malmö febr 1940. Landstormen svenska neutralitetsvakten firar julafton och får julklappar.

Andra världskriget i Skåne Malmö febr 1940. Landstormen svenska neutralitetsvakten firar julafton och får julklappar.

Andra världskriget i Skåne Malmö april 1940. Svenska neutralitetsvakten. Ett brudpar krigsbrudpar.

Andra världskriget i Skåne Malmö april 1940. Svenska neutralitetsvakten. Ett brudpar krigsbrudpar.

Andra världskriget i Skåne Malmö aug 1940. Skolbarn återkommer från evakueringen evakueringsövning.

Andra världskriget i Skåne Malmö aug 1940. Skolbarn återkommer från evakueringen evakueringsövning.

Andra världskriget i Skåne Malmö sept 1939. Svenska mobiliseringen sept 1939. Ung som gammal är intresserade och undrande.

Andra världskriget i Skåne Malmö sept 1939. Svenska mobiliseringen sept 1939. Ung som gammal är intresserade och undrande.