Visar alla 7 resultat

Elmätning i hemmet Elmätare 1999

Elmätning i hemmet Elmätare 1999

Arbetare verkstadsarbetare hand med skifnyckel mutter bult 1975

Arbetare verkstadsarbetare hand med skifnyckel mutter bult 1975

Bokbinderi bokbindare Sven Book i Eslöv. Verktyg för utsmyckning

Bokbinderi bokbindare Sven Book i Eslöv. Verktyg för utsmyckning

Bokbindare bokbinderi

Bokbindare bokbinderi

Hovslagare Lars Anevall i Havgård verktyg

Hovslagare Lars Anevall i Havgård verktyg

Silversmeden Elon Arenhill silversmedja i Malmö 1972. Här hamras veck i stommen som skall bli en kanna, Han hamrar vecken mot ett vedträ som stöd. Efter lödning ska vecken sedan hamras samman i nästa moment.

Silversmeden Elon Arenhill silversmedja i Malmö 1972. Här hamras veck i stommen som skall bli en kanna, Han hamrar vecken mot ett vedträ som stöd. Efter lödning ska vecken sedan hamras samman i nästa moment.

Silversmed silversmedja hos bröderna Ingemar och Dan Grönroos i Kristianstad 1983

Silversmed silversmedja hos bröderna Ingemar och Dan Grönroos i Kristianstad 1983