1 produkt

Yrkesskolan i Malmö där järnhandelsbiträdena har en egen övningsbutik 1950.

Yrkesskolan i Malmö där järnhandelsbiträdena har en egen övningsbutik 1950.