ja130529028

Religion – Jehovas Vittne 1981
Jehovas Vittnen fått vigselrätt
Karl Lindberg – Malmö Byggmästare Vigselförrättare
Eskil Persson – Tomelilla
Eva-Marie Carlsson – Lövestad
Första vigseln som förrättas av Jehovas Vittne i Sverige