Visar 170926–170940 av 173186 resultat

Skånska Luftvärnskåren Lv 4 i Husie i Malmö invigs juni 1944.

Skånska Luftvärnskåren Lv 4 i Husie i Malmö invigs juni 1944.

Militärövning i Skåne. Soldater kanon traktordrivet artilleri under förflyttning.

Militärövning i Skåne. Soldater kanon traktordrivet artilleri under förflyttning.

Infanteriet I7 i Ystad. Mat lunch middag militärer soldater.

Infanteriet I7 i Ystad. Mat lunch middag militärer soldater.

Skånska luftvärnskåren LV 4 i Husie i Malmö juni 1944. Anläggning av gräsmatta gräsmattor utanför underofficersmässen.

Skånska luftvärnskåren LV 4 i Husie i Malmö juni 1944. Anläggning av gräsmatta gräsmattor utanför underofficersmässen.

Infanteriet I7 i Ystad. Mat lunch middag matsalen.

Infanteriet I7 i Ystad. Mat lunch middag matsalen.

Skånska luftvärnskårens musikkår på Gustav Adolfs Torg i Malmö juni 1944.

Skånska luftvärnskårens musikkår på Gustav Adolfs Torg i Malmö juni 1944.

Skånska luftvärnskåren LV 4 i Husie i Malmö juni 1944. Ett av de stora garagen flankeras av bensinstationens pumpar bränsle, På hitre gaveln av garaget smörjhallen.

Skånska luftvärnskåren LV 4 i Husie i Malmö juni 1944. Ett av de stora garagen flankeras av bensinstationens pumpar bränsle, På hitre gaveln av garaget smörjhallen.

Infanteriet I7 i Ystad. Mat lunch middag personal köket kökspersonal kök.

Infanteriet I7 i Ystad. Mat lunch middag personal köket kökspersonal kök.

P7 i Revingehed. Utspisning av manskapet under överinseende av underbefäl omkring 1900

P7 i Revingehed. Utspisning av manskapet under överinseende av underbefäl omkring 1900

Renhållningsarbetare hämtar soporna soptömning i Malmö aug 1940.

Renhållningsarbetare hämtar soporna soptömning i Malmö aug 1940.

Skånska luftvärnskåren LV 4 i Malmö juni 1944. Soldater inryckta värnpliktiga vid luftvärnskanon kanon.

Skånska luftvärnskåren LV 4 i Malmö juni 1944. Soldater inryckta värnpliktiga vid luftvärnskanon kanon.

Renhållningsarbetare hämtar soporna soptömning i Malmö maj 1941. Bil lastbil heltäckt vagn.

Renhållningsarbetare hämtar soporna soptömning i Malmö maj 1941. Bil lastbil heltäckt vagn.

Inskrivning mönstring av vpl värnpliktiga i Skåne Ystad? Malmö? febr 1944.

Inskrivning mönstring av vpl värnpliktiga i Skåne Ystad? Malmö? febr 1944.

Landstormen marscherar genom Malmö efter övningar dec 1944.

Landstormen marscherar genom Malmö efter övningar dec 1944.

Fälttjänstövningar övningar fälttjänst i Skåne vid Trelleborg april 1942. Boningshus fastighet infanterister.

Fälttjänstövningar övningar fälttjänst i Skåne vid Trelleborg april 1942. Boningshus fastighet infanterister.