Visar 1–15 av 21 resultat

Radhusen vid Hantverksgatan i Lund från 1910 talet Kulturhistoriskt värdefull Lundamiljö Lund Gator Hantverksgatan 1994

Radhusen vid Hantverksgatan i Lund från 1910 talet Kulturhistoriskt värdefull Lundamiljö Lund Gator Hantverksgatan 1994

Malmöhus slott omgivet av hög vallgrav samt Slottsmöllan - kruttornet mitt i bild Två flickor står till synes på kajkant - gosse vadar i vattnet kanske 1900-1910 Malmö byggnad Malmöhus slott sit kanske 1900-1910 Kvarnar Slottsmöllan Fångvård fängelset

Malmöhus slott omgivet av hög vallgrav samt Slottsmöllan - kruttornet mitt i bild Två flickor står till synes på kajkant - gosse vadar i vattnet kanske 1900-1910 Malmö byggnad Malmöhus slott sit kanske 1900-1910 Kvarnar Slottsmöllan Fångvård fängelset

Järnvägsgatan i Limhamn korsningen med Sveagatan troligen kring 1910 talet Gata och trottoarer inte asfalterade Solbelysta fasader och parkområde i skugga Gamla Malmö gator Limhamn Järnvägsgatan / Sveagatan ca 1910

Järnvägsgatan i Limhamn korsningen med Sveagatan troligen kring 1910 talet Gata och trottoarer inte asfalterade Solbelysta fasader och parkområde i skugga Gamla Malmö gator Limhamn Järnvägsgatan / Sveagatan ca 1910

Kyrkan Tabor i Limhamn byggd 1907 för missionsförsamlingen riven 1972 Låg vid Linnégatan och ersattes med ny kyrka bakom Linnéskolan Gamla Malmö kyrkor Limhamn Tabor kanske ca 1910 Församling Limhamns missionsförsamling

Kyrkan Tabor i Limhamn byggd 1907 för missionsförsamlingen riven 1972 Låg vid Linnégatan och ersattes med ny kyrka bakom Linnéskolan Gamla Malmö kyrkor Limhamn Tabor kanske ca 1910 Församling Limhamns missionsförsamling

Möllevångsgatan med spårvagn vid ändhållplats i Norra Parkgatans korsning Johanneskyrkan i gatans slut Röken bakom spårvagnen från Mazettis fabrik Gamla Malmö gator Möllevångsgatan sit troligen 1910 talet Norra Parkgatan med Möllevångsgatans mynning Lokal trafik spårvagn

Möllevångsgatan med spårvagn vid ändhållplats i Norra Parkgatans korsning Johanneskyrkan i gatans slut Röken bakom spårvagnen från Mazettis fabrik Gamla Malmö gator Möllevångsgatan sit troligen 1910 talet Norra Parkgatan med Möllevångsgatans mynning Lokal trafik spårvagn

Tullare till höger Gustaf Bernhard Gustafsson Limhamn 1910

Tullare till höger Gustaf Bernhard Gustafsson Limhamn 1910

Gård i Värpinge 1910 Lund

Gård i Värpinge 1910 Lund

H P Petterssons Vinhandel på hörnet av Mjölnaregatan och Föreningsgatan H P Pettersson & Son Vin & Spirituosa Affär Gamla Malmö Butik ca 1910

H P Petterssons Vinhandel på hörnet av Mjölnaregatan och Föreningsgatan H P Pettersson & Son Vin & Spirituosa Affär Gamla Malmö Butik ca 1910

Flickan till höger passerar Mattsons hörna Till vänster Janne Larssons järnhandel Västergatan Eslöv 1910

Flickan till höger passerar Mattsons hörna Till vänster Janne Larssons järnhandel Västergatan Eslöv 1910

Bebyggelse Möllan vid Kvarngatan 1910

Bebyggelse Möllan vid Kvarngatan 1910

Bebyggelse Affär Butik Handel Janne Karssons järnhandel - Westerhults fotografiatelje Västergatan Eslöv 1910

Bebyggelse Affär Butik Handel Janne Karssons järnhandel - Westerhults fotografiatelje Västergatan Eslöv 1910

Mjölnare Per Larssons kvarn Eslöv 1910

Mjölnare Per Larssons kvarn Eslöv 1910

Bebyggelse Ett ånglok har stannat på den smala järnvägsviadukten över Östergatan och Kvarngatan grosshandlare A Paulssons stenhus - det lilla trähuset Per Larssons tapisseri och vävnadshandel Till höger intill viadukten ligger konsul P Olssons Missionshus som uppfördes 1860 och revs 1911 när spårsystemet och viadukten utvidgades 1910 Eslöv

Bebyggelse Ett ånglok har stannat på den smala järnvägsviadukten över Östergatan och Kvarngatan grosshandlare A Paulssons stenhus - det lilla trähuset Per Larssons tapisseri och vävnadshandel Till höger intill viadukten ligger konsul P Olssons Missionshus som uppfördes 1860 och revs 1911 när spårsystemet och viadukten utvidgades 1910 Eslöv

Bebyggelse Ett ånglok har stannat på den smala järnvägsviadukten över Östergatan och Kvarngatan grosshandlare A Paulssons stenhus - det lilla trähuset Per Larssons tapisseri och vävnadshandel Till höger intill viadukten ligger konsul P Olssons Missionshus som uppfördes 1860 och revs 1911 när spårsystemet och viadukten utvidgades 1910 Eslöv

Bebyggelse Ett ånglok har stannat på den smala järnvägsviadukten över Östergatan och Kvarngatan grosshandlare A Paulssons stenhus - det lilla trähuset Per Larssons tapisseri och vävnadshandel Till höger intill viadukten ligger konsul P Olssons Missionshus som uppfördes 1860 och revs 1911 när spårsystemet och viadukten utvidgades 1910 Eslöv

Bebyggelse Västra sidan av Stora Torg Torgdag Från vänster Chr E Bolmstedt bok och pappershandel - Bror Wahlgren garveri och läderhandel - August Lundberg vävnadshandel - Ingel Perssons matvaruaffär - Ernst W Johansson glas porslin och leksaksbutik Eslöv 1910

Bebyggelse Västra sidan av Stora Torg Torgdag Från vänster Chr E Bolmstedt bok och pappershandel - Bror Wahlgren garveri och läderhandel - August Lundberg vävnadshandel - Ingel Perssons matvaruaffär - Ernst W Johansson glas porslin och leksaksbutik Eslöv 1910