1 produkt

Artilleri artillerimanöver skjutövningar vid Villingsberg. Ett batteri från A9 i Kristinehamn i eldställning färdig för stormeld.

Artilleri artillerimanöver skjutövningar vid Villingsberg. Ett batteri från A9 i Kristinehamn i eldställning färdig för stormeld.