1 produkt

Barnbespisningen skolbespisningen på Johannesskolan i Malmö 1937.

Barnbespisningen skolbespisningen på Johannesskolan i Malmö 1937.