1 produkt

Show sidebar
Stäng

Krig Andra världskriget Sverige Skåne. 1515 allierade soldater kringsfångar kom till Sverige 7 sept 1944 med ångfärjan Drottning Victoria från fången- skapen i Tyskland. Notta Skåningarnas musikkår välkomnade. Fångarna utväxlades mot 550 tyskar som dagen därpå sändes tillbaka till Tyskland från USA via Göteborg.

Krig Andra världskriget Sverige Skåne. 1515 allierade soldater kringsfångar kom till Sverige 7 sept 1944 med ångfärjan Drottning Victoria från fången- skapen i Tyskland. Notta Skåningarnas musikkår välkomnade. Fångarna utväxlades mot 550 tyskar som dagen därpå sändes tillbaka till Tyskland från USA via Göteborg.