Visar 1–15 av 69 resultat

Ubåtsräddningsfartyget Belos 1943

Ubåtsräddningsfartyget Belos 1943

PLM Plåtmanufaktur i Ystad 1977 Skrotning av ubåten Makrillen

PLM Plåtmanufaktur i Ystad 1977 Skrotning av ubåten Makrillen

Ubåtarna Sjöormen och Svärdfisken löpte in i varvsbassängen på Kockums i Malmö 1054 och förenade sig med resten av första ubåtsflottiljen som tillsammans med ubåtsdepåfartyget Patricia, var de första flottenheterna i Malmö.

Ubåtarna Sjöormen och Svärdfisken löpte in i varvsbassängen på Kockums i Malmö 1054 och förenade sig med resten av första ubåtsflottiljen som tillsammans med ubåtsdepåfartyget Patricia, var de första flottenheterna i Malmö.

Okt 1951 besökte ubåtsdepåfartyget Patricia som kallades för "Fylle-Pia" Malmö hamn. Med följde fjärde ubåtsdivisionen, Tumlaren, Sjöhunden och Sjöbjörnen samt femte ubåtsdiv. Nordkaparen och Springaren, Vid kaj vid Smörkontrollen.

Okt 1951 besökte ubåtsdepåfartyget Patricia som kallades för "Fylle-Pia" Malmö hamn. Med följde fjärde ubåtsdivisionen, Tumlaren, Sjöhunden och Sjöbjörnen samt femte ubåtsdiv. Nordkaparen och Springaren, Vid kaj vid Smörkontrollen.

Riktövning med 40 mm Bofors luftvärnskanon ombord på Svenska Flottans min- och långresefartyg Älvsnabben

Riktövning med 40 mm Bofors luftvärnskanon ombord på Svenska Flottans min- och långresefartyg Älvsnabben

Riktövning med 40 mm Bofors luftvärnskanon ombord på Svenska Flottans flygplanskryssare HMS Gotland

Riktövning med 40 mm Bofors luftvärnskanon ombord på Svenska Flottans flygplanskryssare HMS Gotland

Danske kungen kong Frederik IX inspekterar svenska kustflottan i Köpenhamn København Danmark 1950

Danske kungen kong Frederik IX inspekterar svenska kustflottan i Köpenhamn København Danmark 1950

Svenska Flottans skeppsgossefartyg tremastade fullriggaren segelfartyget Jarramas

Svenska Flottans skeppsgossefartyg tremastade fullriggaren segelfartyget Jarramas

Pansarkryssaren Fylgia i Malmö hamn mars 1946.

Pansarkryssaren Fylgia i Malmö hamn mars 1946.

Jagarna Klas Horn, Nordenskiöld och Göteborg i Malmö hamn. Troligen senare delen av 1940-talet. I bakgrunden Smörkontrollen.

Jagarna Klas Horn, Nordenskiöld och Göteborg i Malmö hamn. Troligen senare delen av 1940-talet. I bakgrunden Smörkontrollen.

Pansarskeppet Oscar II i Malmö hamn vid Smörkontrollen före avförden till Köpenhamn för att hämta prins Gustav Adolfs och greve Stenbocks kistor.

Pansarskeppet Oscar II i Malmö hamn vid Smörkontrollen före avförden till Köpenhamn för att hämta prins Gustav Adolfs och greve Stenbocks kistor.

Svenska kryssaren Tre Kronor besöker Malmö hamn juni 1949. Vid kaj vid Smörkontrollen.

Svenska kryssaren Tre Kronor besöker Malmö hamn juni 1949. Vid kaj vid Smörkontrollen.

Svenska kryssaren Tre Kronor besöker Malmö hamn okt 1947. Vid kaj vid Smörkontrollen.

Svenska kryssaren Tre Kronor besöker Malmö hamn okt 1947. Vid kaj vid Smörkontrollen.

Svenska kryssaren Tre Kronor till sjöss havs.

Svenska kryssaren Tre Kronor till sjöss havs.

Svenska kryssaren Tre Kronor övning där luftvärnet luftvärnsartilleriet kanonerna är riktade mot målplanet mars 1954.

Svenska kryssaren Tre Kronor övning där luftvärnet luftvärnsartilleriet kanonerna är riktade mot målplanet mars 1954.