Visar alla 3 resultat

Ystadsvägens nya infart till Malmö 1935. Personbil bilar vinter snö.

Ystadsvägens nya infart till Malmö 1935. Personbil bilar vinter snö.

Ystadsvägen i Malmö från viadukten järnvägsbron vid Persborg 1949. I bakgrunden Södervärns vattentorn.

Ystadsvägen i Malmö från viadukten järnvägsbron vid Persborg 1949. I bakgrunden Södervärns vattentorn.

Ystadsvägen i Malmö 1949. En husknut hus och häck gör infarten på Ystadsvägen besvärlig.

Ystadsvägen i Malmö 1949. En husknut hus och häck gör infarten på Ystadsvägen besvärlig.